Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenica
Tok:Papradnianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jasenica - Papradnianka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenica - Papradnianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2021 14:30 241.2
8.12.2021 14:15 241.2
8.12.2021 14:00 241.2
8.12.2021 13:45 241.1
8.12.2021 13:30 241.1
8.12.2021 13:15 241.1
8.12.2021 13:00 231.1
8.12.2021 12:45 231.1
8.12.2021 12:30 231.1
8.12.2021 12:00 231
8.12.2021 11:00 220.8
8.12.2021 10:00 220.5
8.12.2021 09:00 220.3
8.12.2021 08:00 220.3
8.12.2021 07:00 230.4
8.12.2021 06:00 230.6
8.12.2021 05:00 240.8
8.12.2021 04:00 241
8.12.2021 03:00 241.3
8.12.2021 02:00 241.5
8.12.2021 01:00 241.7
8.12.2021 00:00 242
7.12.2021 23:00 242.2
7.12.2021 22:00 242.4
7.12.2021 21:00 242.6
7.12.2021 20:00 242.7
7.12.2021 19:00 242.8
7.12.2021 18:00 242.8
7.12.2021 17:00 242.9
7.12.2021 16:00 243
7.12.2021 15:00 243
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )