Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Jasenica - Papradnianka
Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
08.12.2021 12:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0
08.12.2021 11:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 10:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 09:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 08:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 07:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 06:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 04:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 03:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 02:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 01:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
08.12.2021 00:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2
07.12.2021 23:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 22:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 21:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 20:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 19:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 17:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2
07.12.2021 16:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5
07.12.2021 15:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5
07.12.2021 14:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5
07.12.2021 13:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1
07.12.2021 12:00 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda: 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm