Radarové informácie

Upozornenie pre prevádzkovateľov rádiových zariadení RLAN v 5 GHz pásme

Pôvodné radarové informácie