Upozornenie pre prevádzkovateľov zariadení RLAN v 5 GHz pásme

V posledných rokoch pribúdajú prípady rušenia meteorologických rádiolokátorov SHMÚ zariadeniami RLAN pracujúcimi na frekvenčnom kanáli blízkom pracovnej frekvencii rádiolokátora. Rušenie sa na snímkach s nefiltrovanými dátami (Obr. 1, vľavo) prejavuje ako rádiolokačný odraz v tvare spojitého alebo prerušovaného lúča, vychádzajúceho z pozície rádiolokátora a smerujúceho k zdroju rušenia, pričom jeho odrazivosť rastie smerom k okraju radarového horizontu. V operatívnych produktoch SHMÚ (Obr. 1, vpravo) je rušenie pomocou rôznych filtračných metód takmer úplne odstránené, pri filtrovaní sú však často spolu s rušením odstránené aj odrazy atmosférických zrážok resp. oblačnosti. Takže napriek zdanlivo čistým, nezarušeným obrázkom dochádza k znehodnoteniu nameraných rádiolokačných údajov.
Obr. 1  Ukážka rušenia meteorologického rádiolokátora na Malom Javorníku zariadeniami RLAN pracujúcimi na blízkej frekvencii. Vľavo: rádiolokačná odrazivosť pri náklone antény 0° (PPI 0°) bez filtrácie pozemných cieľov a rušenia, vpravo: operatívny produkt PPI 0° (po filtrácii) s odfiltrovanými zrážkami v mieste výskytu rušenia.

 
SHMÚ preto upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma stanovené platným všeobecným povolením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a tým eliminovali možnosť rušenia meteorologických rádiolokátorov, ktoré sú v pásme 5600 - 5650 MHz prioritné (chránené). Podľa povolenia musia zariadenia na zabránenie rušenia využívať systém pre dynamický výber frekvencie (DFS) a automatickú reguláciu výkonu (TPC) v súlade s platnou verziou európskej normy EN 301 893. V každom prípade je nutné vyhýbať sa využívaniu frekvenčných kanálov 120, 124 a 128 ktoré sú najbližšie k pracovným frekvenciám rádiolokátorov SHMÚ.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike nájdete v článku:
https://www.zive.sk/clanok/67856/wi-fi-rusi-meteoradary-preladte-kanaly-ziada-shmu/

Vzhľadom na narastajúci počet prípadov rušenia bol SHMÚ nútený začať s monitoringom zariadení RLAN v 5 GHz pásme. Zistené zariadenia pracujúce na blízkych frekvenčných kanáloch sú následne hlásené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na prešetrenie.

V poslednom čase pri monitoringu zaznamenávame aj prípady používania neštandardných frekvenčných kanálov v 5 GHz pásme, ktoré nie sú v zozname kanálov stanovených normou 802.11a/h/j/n/ac. Ide napr. o frekvenčné kanály 5605 MHz, 5610 MHz, 5595 MHz a pod. Žiadame prevádzkovateľov zariadení RLAN, aby tieto nepovolené kanály nepoužívali.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený aktuálny zoznam zariadení detegovaných pri monitoringu, ktorých prevádzkovatelia doposiaľ neboli identifikovaní, resp. ktorí odmietajú spolupracovať vo veci nápravy:
 
Rádiolokátor Malý Javorník (stav k 2.5.2019):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
104° 120 (5600 MHz) cam_Star_AP Cam_Star 44:D9:E7:BC:03:73
107° 120 (5600 MHz) KoJas-137-N KMT Jasova1NGula 00:0B:6B:DB:FF:B9
126° 120 (5600 MHz) swinfo   4C:5E:0C:8A:67:19
128° 120 (5600 MHz) MegyercsFlat5G 000C42604289 00:0C:42:60:42:89
131° 120 (5600 MHz) superman007   00:0C:42:6C:60:34
133° 120 (5600 MHz) opot_stn_sekt_1 opot_stn_sekt_ 24:A4:3C:B8:A1:D1
142° 120 (5600 MHz) cam.sector Rocket M5 DC:9F:DB:62:FA:01
143° 120 (5600 MHz) STX-Fruit STX Fruit AP 04:18:D6:CC:94:B8
155° 120 (5600 MHz) saminko SAM1->Slovakor 80:2A:A8:30:AE:10
160° 120 (5600 MHz) skolspor   00:0B:6B:56:FE:30
161° 120 (5600 MHz) GNT_Szerecseny1V Rocket M5 00:15:6D:3E:5F:B9
161° 120 (5600 MHz) HUAWEI-FUbN-5G   3C:78:43:61:F0:58
182° 120 (5600 MHz) ubnt NanoStation Lo 24:A4:3C:6C:8A:C6
189° 120 (5600 MHz) sutka Dominant->RU1 00:15:6D:E6:31:96
266,5° 120 (5600 MHz)     4C:5E:0C:8C:BB:B9
338° 120 (5600 MHz)     00:80:48:E1:E1:88
338° 120 (5600 MHz)     02:80:48:E1:E1:88
341° 120 (5600 MHz) 010_TOV   00:4F:62:86:74:57
341° 120 (5600 MHz) 051_AC4   4C:5E:0C:D8:DA:A7
Rádiolokátor Kojšovská hoľa (stav k 18.4.2019):
 
Azimut Kanál (frekvencia) SSID Radio Name MAC adresa
52° 128 (5640 MHz) con_zaborske AP_con_zaborske 64:D1:54:19:6E:AE
117° 128 (5640 MHz) IVETKANEW E48D8CEDA8D5 E4:8D:8C:ED:A8:D5
117° 128 (5640 MHz) firm-point-61 D4CA6DABAC00 D4:CA:6D:AB:AC:00
135° ??? (5650 MHz) ncphazaisklink 4C5E0C66CA7B 4C:5E:0C:66:CA:7B
137° 128 (5640 MHz)     80:2A:A8:64:F1:05
172° 128 (5640 MHz)) hszt-devecser E48D8CD22793 E4:8D:8C:D2:27:93
183° ??? (5650 MHz) UBINETSZAKALD1 SZAKALDSZEKTOR 24:A4:3C:6E:EF:48
183° ??? (5650 MHz)     00:15:6D:8E:53:9D
190° 128 (5640 MHz) bw-bviz-a 6C3B6BCC9A37 6C:3B:6B:CC:9A:37
190° ??? (5650 MHz) BESENYOI BESENYOI_CENTRAL 6C:3B:6B:57:AF:B9
298° 128 (5640 MHz) skfree.tom5TDMA-S3 SKOLSKA-S3 DC:9F:DB:06:EA:F8
Prípadné informácie o prevádzkovateľoch hore uvedených zariadení nám môžete posielať sem.
 
Ďakujeme.

Odbor Dištančné merania, SHMÚ