Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hlohovec
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 530 cm 530 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 590 cm 590 cm

Hlohovec - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hlohovec - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.1.2022 08:00 1120.7
22.1.2022 07:45 1030.9
22.1.2022 07:30 941
22.1.2022 07:15 781.1
22.1.2022 07:00 621.1
22.1.2022 06:45 570
22.1.2022 06:30 580
22.1.2022 06:15 570
22.1.2022 06:00 570
22.1.2022 05:00 560
22.1.2022 04:00 530
22.1.2022 03:00 520
22.1.2022 02:00 520.8
22.1.2022 01:00 550.9
22.1.2022 00:00 600.9
21.1.2022 23:00 710.8
21.1.2022 22:00 980.7
21.1.2022 21:00 1440.6
21.1.2022 20:00 1640.5
21.1.2022 19:00 1640.5
21.1.2022 18:00 1660.5
21.1.2022 17:00 1620.6
21.1.2022 16:00 1540.6
21.1.2022 15:00 1550.6
21.1.2022 14:00 1510.8
21.1.2022 13:00 1530.8
21.1.2022 12:00 1580.8
21.1.2022 11:00 1610.8
21.1.2022 10:00 1660.8
21.1.2022 09:00 1630.8
21.1.2022 08:00 1450.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )