Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi, predpoveď vodného stavu nemusí byť uvádzaná.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]
22.1.2022 10:00 164
22.1.2022 09:45 164
22.1.2022 09:30 164
22.1.2022 09:15 164
22.1.2022 09:00 164
22.1.2022 08:45 164
22.1.2022 08:30 164
22.1.2022 08:15 164
22.1.2022 08:00 165
22.1.2022 07:00 165
22.1.2022 06:00 166
22.1.2022 05:00 166
22.1.2022 04:00 166
22.1.2022 03:00 166
22.1.2022 02:00 165
22.1.2022 01:00 166
22.1.2022 00:00 166
21.1.2022 23:00 166
21.1.2022 22:00 167
21.1.2022 21:00 168
21.1.2022 20:00 168
21.1.2022 19:00 169
21.1.2022 18:00 168
21.1.2022 17:00 168
21.1.2022 16:00 167
21.1.2022 15:00 166
21.1.2022 14:00 165
21.1.2022 13:00 165
21.1.2022 12:00 165
21.1.2022 11:00 165
21.1.2022 10:00 165
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )