Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
7.8.2022 21:45 14420.4
7.8.2022 21:30 14420.5
7.8.2022 21:15 14420.6
7.8.2022 21:00 14420.7
7.8.2022 20:45 14420.7
7.8.2022 20:30 14420.8
7.8.2022 20:15 14420.9
7.8.2022 20:00 14421
7.8.2022 19:45 14421
7.8.2022 19:00 14421.2
7.8.2022 18:00 14521.3
7.8.2022 17:00 14521.2
7.8.2022 16:00 14520.9
7.8.2022 15:00 14520.6
7.8.2022 14:00 14520.1
7.8.2022 13:00 14519.7
7.8.2022 12:00 14519.4
7.8.2022 11:00 14519.1
7.8.2022 10:00 14519
7.8.2022 09:00 14518.9
7.8.2022 08:00 14518.9
7.8.2022 07:00 14519
7.8.2022 06:00 14519.1
7.8.2022 05:00 14519.2
7.8.2022 04:00 14519.3
7.8.2022 03:00 14519.5
7.8.2022 02:00 14519.6
7.8.2022 01:00 14519.8
7.8.2022 00:00 14520
6.8.2022 23:00 14520.2
6.8.2022 22:00 14520.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )