Situácia a vývoj - Žilinský región

HYDROLOGICKÁ SITUÁCIA:
Na tokoch v povodí horného a stredného Váhu je prevažne ustálenosť vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou.

POČASIE:
Jasno.
Ranné teploty vzduchu vo vodomerných staniciach bola v rozpätí od 21°C do 8,1°C.

ZRÁŽKY:
Zrážky sa vyskytli ojedinele, maximálny denný úhrn 14,7 mm - Tŕstie.

HYDROLOGICKÝ VÝVOJ:
Na základe predpovedaného vývoja počasia očakávame na tokoch v povodí
horného a stredného Váhu prevažne ustálenosť vodných hladín.
Na miestach s výskytom búrok lokálny prechodný vzostup vodných hladín.
Hladiny tokov pod vodnými dielami budú ovplyvňované manipuláciou.

SHMÚ, OHMPaV ZA JH
Aktualizované: 27.06.2022 07:21