Príklady klimatologického spracovania

Slovenský hydrometeorologický ústav disponuje výsledkami meraní a pozorovaní meteorologických prvkov, pričom prvé záznamy sú už od roku 1855. Archív údajov postupne digitalizujeme od súčasnosti do minulosti. Nateraz sú zdigitalizované záznamy do roku 1951 z viacerých klimatologických staníc (Hurbanovo od 1901). Vzhľadom na časté zmeny na klimatologickej stanici ako aj v jeho okolí, je potrebná dôsledná revízia, kontrola úplnosti a kvality údajov, metaúdaje a pri spracovaní dlhodobých charkteristík z pohľadu tvorby časového radu, aj ich homogenizácia.

Dlhodobé priemery a extrémy niektorých charakteristík meteorologických prvkov na vybraných klimatologických staniciach na Slovensku v období 1951-2007:

 

Absolútna maximálna a minimálna teplota vzduchu

Priemerná teplota vzduchu

Maximálna výška novej a celkovej snehovej pokrývky

Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok a slnečného svitu

Bratislava, letisko

obrazek

Hurbanovo

Košice, letisko O. Bochnicek
Lomnický štít O. Bochnicek obrazek muj
Oravská Lesná O. Bochnicek
Poprad O. Bochnicek
Sliač O. Bochnicek