Aktuality SHMÚ

Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma

20.10.2021 | OVZDUŠIE | OZNAM | VERONIKA MINÁRIKOVÁ
Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma

Oblak plynov zo sopky Cumbre Vieja na ostrove La Palma nespôsobí zvýšené koncentrácie oxidu siričitého v prízemnej vrstve atmosféry nad územím Slovenska.Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

11.11.2020 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | ZUZANA LIESKOVSKÁ, SAŽP
Nová webová aplikácia Čo dnes dýcham?

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom predstavuje webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.Svetový deň čistého ovzdušia

4.9.2020 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Svetový deň čistého ovzdušia

Dnes je Svetový deň čistého ovzdušia. Čisté ovzdušie však nie je všade samozrejmosťou. Výberom dopravného prostriedku a dodržiavaním zásad správneho vykurovania môže každý z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia vo svojom okolí. Čo urobíte vy #zamodruoblohu?  Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2020

24.8.2020 | OVZDUŠIE | OZNAM | ING. JANKA SZEMESOVÁ, PHD.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2020

 Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 25. - 27. novembra 2020 vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria (Štrbské Pleso).Vplyv opatrení súvisiacich s COVID-19 na kvalitu ovzdušia v SR - prvý mesiac

30.4.2020 | OVZDUŠIE | ANALÝZA | JURAJ BEŇO, DUŠAN ŠTEFÁNIK
Vplyv opatrení súvisiacich s COVID-19 na kvalitu ovzdušia v SR - prvý mesiac

Článok je zameraný na analýzu vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenska na koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Analýza sa týka obdobia prvého mesiaca po zavedení opatrení od 13.3. do 13.4.2020. Účelom aplikovaných opatrení bola najmä snaha o zredukovanie mobility populácie. Z tohto dôvodu bola pozornosť zameraná  hlavne na znečisťujúce látky produkované v cestnej doprave – PM10, NO2, NOx.  Analyzované boli hodinové časové rady dát pred a po zavedení opatrení, ako aj časové rady z predchádzajúcich rokov z meracích staníc na Slovensku. Počas prvého mesiaca opatrení, v porovnaní s desaťročným priemerom rokov 2010-19 daného obdobia, koncentrácie NO2  na 17 mestských staniciach SHMÚ poklesli priemerne o -24.5 % (-6 μg/m3), koncentrácie NOx na 19 staniciach poklesli priemerne o  -28.5 % (-13.5 μg/m3) a  koncentrácie PM10 na 29 staniciach klesli priemerne o -8.5 % (-2.6 μg/m3). Tieto poklesy koncentrácií sú v dobrej zhode s hrubým odhadom poklesu emisií v uvažovanom období voči predchádzajúcim rokom NOx o -27 % a PM10 o -5 % (zodpovedá poklesu dopravy o -60 %) za predpokladu priemerných rozptylových podmienok. Výrazný pokles koncentrácií v období po zavedení opatrení nastal hlavne na dopravných staniciach v časoch medzi 6 a 20 hodinou, pričom v čase špičky boli na stanici Trnavské mýto v Bratislave maximálne poklesy až na úrovni -52 % pre NO2 a  -64 % pre NOx oproti desaťročnému priemeru 2010-19 daného obdobia.Pracovný seminár EIONET v Bratislave

25.11.2019 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | PETER TONHAUZER
Pracovný seminár EIONET v Bratislave

V dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutoční  „24. pracovný seminár EIONET – Hodnotenie a riadenie kvality ovzdušia".Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia.

21.11.2019 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | ZUZANA ONUFER, MŽP SR
Znečistené ovzdušie nepozná štátne hranice. Potrebné sú celoeurópske riešenia.

O zlepšení kvality ovzdušia bude viac ako 500 expertov diskutovať na Clean Air Forum v BratislavePozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2019

11.11.2019 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | ING. JANKA SZEMESOVÁ, PHD.
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA 2019

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude konať 11. - 13. novembra 2019 vo Vysokých Tatrách v Hoteli Patria (Štrbské Pleso).Pozvánka na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá na tému Stanovenia emisií dusíka z vymývania pôd

2.9.2019 | OVZDUŠIE | OZNAM | SZEMESOVÁ JANKA, PHDR.
Pozvánka na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá na tému Stanovenia emisií dusíka z vymývania pôd

Pozývame vás na odborný seminár Odboru emisie a biopalivá.Údaje o emisiách z vykurovania rodinných domov

15.11.2018 | OVZDUŠIE | SPRÁVA | JANKA SZEMESOVÁ, IVANA ĎURICOVÁ
Údaje o emisiách z vykurovania rodinných domov

Dnes (15.11.2018) sme zorganizovali brífing odboru Emisie a biopalivá SHMÚ na tému Výsledky inventarizácie údajov o emisiách z vykurovania rodinných domov. Prinášame Vám tlačovú správu.