Projekt : Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe (2013-2014)

 
Názov:
Integrated Drought Management in Central and Eastern Europe

Fond:
GOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE INTEGRATED DROUGHT MANAGEMENT PROGRAMME

Predmet riešenia:
Zhodnotenie sucha na Slovensku na základe monitorovania v štátnej hydrologickej sieti a štátnej meteorologickej sieti v rokoch 2011 and 2012.

Roky riešenia:
2013 - 2014

Postavenie SHMÚ: 
spoluriešiteľ pracovného balíka 2, ACTIVITY 2.1

Partneri:
GLOBAL WATER PARTNERSHIP SLOVENSKO
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
Slovak case study report - Integrated Drought Management Programme / RNDr. Oľga Majerčáková