Verejne prístupné informácie 2010

Verejne prístupné informácie

 

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2010

  • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
  • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
  • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
  • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
  • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
  • Mapa 6: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2010
  • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2010