Katalóg kvality podzemných vôd Slovenska

Odbor podzemných vôd

Informácie o monitorovaných prameňoch a sondách Štátnej hydrologickej siete kvality podzemných vôd Slovenska môžete vyhľadať podľa výberu čísla stanice (pramene, sondy), alebo podľa poznania lokalizácie stanice na mape na základe jej výberu na mape zvoleného okresu, útvaru alebo ukazovateľov (výber podľa mapy).

Legenda:
na prameni sa pozoruje kvalita
na prameni je prerušené pozorovanie