Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podbanské
Tok:Belá
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 185 cm 185 cm

Podbanské - Belá

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podbanské - Belá
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.6.2024 10:30 526.4
13.6.2024 10:15 536.4
13.6.2024 10:00 536.4
13.6.2024 09:45 536.4
13.6.2024 09:30 526.3
13.6.2024 09:15 536.3
13.6.2024 09:00 536.3
13.6.2024 08:45 526.3
13.6.2024 08:30 526.3
13.6.2024 08:15 526.3
13.6.2024 08:00 526.3
13.6.2024 07:45 526.3
13.6.2024 07:30 526.3
13.6.2024 07:15 526.3
13.6.2024 07:00 526.3
13.6.2024 06:45 516.3
13.6.2024 06:30 516.3
13.6.2024 06:15 526.3
13.6.2024 06:00 526.3
13.6.2024 05:45 516.3
13.6.2024 05:30 526.3
13.6.2024 05:15 526.3
13.6.2024 05:00 516.3
13.6.2024 04:45 516.3
13.6.2024 04:30 516.3
13.6.2024 04:15 516.3
13.6.2024 04:00 516.3
13.6.2024 03:45 526.3
13.6.2024 03:30 526.3
13.6.2024 03:15 516.3
13.6.2024 03:00 516.3
13.6.2024 02:45 516.3
13.6.2024 02:30 516.3
13.6.2024 02:15 516.3
13.6.2024 02:00 516.4
13.6.2024 01:45 526.3
13.6.2024 01:30 516.4
13.6.2024 01:15 516.4
13.6.2024 01:00 516.4
13.6.2024 00:45 516.4
13.6.2024 00:30 516.4
13.6.2024 00:15 506.4
13.6.2024 00:00 526.4
12.6.2024 23:45 526.4
12.6.2024 23:30 516.4
12.6.2024 23:15 516.5
12.6.2024 23:00 516.4
12.6.2024 22:45 516.5
12.6.2024 22:30 526.5
12.6.2024 22:15 526.5
12.6.2024 22:00 526.5
12.6.2024 21:45 526.5
12.6.2024 21:30 526.5
12.6.2024 21:15 526.5
12.6.2024 21:00 516.5
12.6.2024 20:45 526.6
12.6.2024 20:30 526.6
12.6.2024 20:15 526.6
12.6.2024 20:00 526.6
12.6.2024 19:45 526.6
12.6.2024 19:30 526.6
12.6.2024 19:15 526.7
12.6.2024 19:00 526.7
12.6.2024 18:45 516.7
12.6.2024 18:30 536.7
12.6.2024 18:15 526.7
12.6.2024 18:00 526.7
12.6.2024 17:45 526.8
12.6.2024 17:30 526.8
12.6.2024 17:15 526.7
12.6.2024 17:00 516.8
12.6.2024 16:45 526.8
12.6.2024 16:30 526.7
12.6.2024 16:15 526.8
12.6.2024 16:00 526.8
12.6.2024 15:45 526.8
12.6.2024 15:30 516.8
12.6.2024 15:15 526.8
12.6.2024 15:00 526.8
12.6.2024 14:45 536.8
12.6.2024 14:30 536.8
12.6.2024 14:15 526.8
12.6.2024 14:00 526.8
12.6.2024 13:45 526.8
12.6.2024 13:30 526.8
12.6.2024 13:15 526.8
12.6.2024 13:00 526.8
12.6.2024 12:45 526.8
12.6.2024 12:30 526.8
12.6.2024 12:15 526.8
12.6.2024 12:00 526.8
12.6.2024 11:45 526.8
12.6.2024 11:30 526.8
12.6.2024 11:15 526.7
12.6.2024 11:00 526.7
12.6.2024 10:45 536.7
12.6.2024 10:30 536.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-06-13 03:00:00UTC - HBV - 5400 - Podbanske (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )