Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Partizánska Ľupča
Tok:Ľupčianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 115 cm 115 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm 170 cm

Partizánska Ľupča - Ľupčianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Partizánska Ľupča - Ľupčianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.7.2024 10:30 2712
23.7.2024 10:15 2712
23.7.2024 10:00 2712
23.7.2024 09:45 2712
23.7.2024 09:30 2712
23.7.2024 09:15 2712
23.7.2024 09:00 2711.9
23.7.2024 08:45 2711.9
23.7.2024 08:30 2711.8
23.7.2024 08:15 2711.8
23.7.2024 08:00 2711.8
23.7.2024 07:45 2711.8
23.7.2024 07:30 2711.8
23.7.2024 07:15 2711.8
23.7.2024 07:00 2711.8
23.7.2024 06:45 2711.8
23.7.2024 06:30 2711.9
23.7.2024 06:15 2711.9
23.7.2024 06:00 2712
23.7.2024 05:45 2712
23.7.2024 05:30 2712.1
23.7.2024 05:15 2712.1
23.7.2024 05:00 2712.1
23.7.2024 04:45 2712.2
23.7.2024 04:30 2712.2
23.7.2024 04:15 2712.3
23.7.2024 04:00 2712.3
23.7.2024 03:45 2712.4
23.7.2024 03:30 2712.4
23.7.2024 03:15 2712.5
23.7.2024 03:00 2712.5
23.7.2024 02:45 2712.6
23.7.2024 02:30 2712.7
23.7.2024 02:15 2712.7
23.7.2024 02:00 2712.9
23.7.2024 01:45 2612.9
23.7.2024 01:30 2713
23.7.2024 01:15 2713.1
23.7.2024 01:00 2713.2
23.7.2024 00:45 2613.2
23.7.2024 00:30 2713.3
23.7.2024 00:15 2713.4
23.7.2024 00:00 2713.5
22.7.2024 23:45 2713.6
22.7.2024 23:30 2713.7
22.7.2024 23:15 2613.8
22.7.2024 23:00 2714
22.7.2024 22:45 2714.1
22.7.2024 22:30 2714.2
22.7.2024 22:15 2714.3
22.7.2024 22:00 2714.4
22.7.2024 21:45 2714.5
22.7.2024 21:30 2714.6
22.7.2024 21:15 2714.7
22.7.2024 21:00 2714.8
22.7.2024 20:45 2714.9
22.7.2024 20:30 2715
22.7.2024 20:15 2715
22.7.2024 20:00 2715.1
22.7.2024 19:45 2715.3
22.7.2024 19:30 2715.4
22.7.2024 19:15 2715.5
22.7.2024 19:00 2715.5
22.7.2024 18:45 2715.6
22.7.2024 18:30 2715.7
22.7.2024 18:15 2715.8
22.7.2024 18:00 2715.9
22.7.2024 17:45 2716
22.7.2024 17:30 2716
22.7.2024 17:15 2716.1
22.7.2024 17:00 2716.2
22.7.2024 16:45 2716.3
22.7.2024 16:30 2716.4
22.7.2024 16:15 2716.5
22.7.2024 16:00 2716.5
22.7.2024 15:45 2716.4
22.7.2024 15:30 2716.2
22.7.2024 15:15 2716
22.7.2024 15:00 2715.9
22.7.2024 14:45 2715.7
22.7.2024 14:30 2715.4
22.7.2024 14:15 2715.3
22.7.2024 14:00 2715.1
22.7.2024 13:45 2714.9
22.7.2024 13:30 2714.6
22.7.2024 13:15 2714.3
22.7.2024 13:00 2713.9
22.7.2024 12:45 2713.6
22.7.2024 12:30 2713.4
22.7.2024 12:15 2713.1
22.7.2024 12:00 2712.8
22.7.2024 11:45 2712.7
22.7.2024 11:30 2812.5
22.7.2024 11:15 2712.4
22.7.2024 11:00 2712.2
22.7.2024 10:45 2812.1
22.7.2024 10:30 2712
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )