Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bešeňová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Bešeňová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bešeňová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
9.8.2022 09:30 4614.6
9.8.2022 09:15 4614.6
9.8.2022 09:00 4614.5
9.8.2022 08:45 4614.5
9.8.2022 08:30 4714.6
9.8.2022 08:15 4614.6
9.8.2022 08:00 4714.6
9.8.2022 07:45 4614.6
9.8.2022 07:30 4614.6
9.8.2022 07:00 4514.5
9.8.2022 06:00 4614.8
9.8.2022 05:00 6314.5
9.8.2022 04:00 6314.5
9.8.2022 03:00 6414.5
9.8.2022 02:00 6414.8
9.8.2022 01:00 6314.9
9.8.2022 00:00 6814.5
8.8.2022 23:00 5914.4
8.8.2022 22:00 6014.5
8.8.2022 21:00 6014.6
8.8.2022 20:00 5714.6
8.8.2022 19:00 6314.6
8.8.2022 18:00 6314.7
8.8.2022 17:00 6314.8
8.8.2022 16:00 6314.8
8.8.2022 15:00 5515.1
8.8.2022 14:00 5215.5
8.8.2022 13:00 5215.8
8.8.2022 12:00 5216
8.8.2022 11:00 4816.3
8.8.2022 10:00 4816.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )