Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horné Srnie
Tok:Vlára
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 280 cm 280 cm

Horné Srnie - Vlára

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny môže byť ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horné Srnie - Vlára
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.4.2024 09:30 1307
22.4.2024 09:15 1306.9
22.4.2024 09:00 1306.8
22.4.2024 08:45 1306.7
22.4.2024 08:30 1306.6
22.4.2024 08:15 1306.5
22.4.2024 08:00 1306.5
22.4.2024 07:45 1306.5
22.4.2024 07:30 1306.4
22.4.2024 07:15 1306.4
22.4.2024 07:00 1306.4
22.4.2024 06:45 1306.4
22.4.2024 06:30 1306.4
22.4.2024 06:15 1306.4
22.4.2024 06:00 1306.4
22.4.2024 05:45 1306.5
22.4.2024 05:30 1306.5
22.4.2024 05:15 1306.5
22.4.2024 05:00 1306.6
22.4.2024 04:45 1306.6
22.4.2024 04:30 1306.6
22.4.2024 04:15 1306.6
22.4.2024 04:00 1306.6
22.4.2024 03:45 1306.6
22.4.2024 03:30 1306.7
22.4.2024 03:15 1306.7
22.4.2024 03:00 1306.7
22.4.2024 02:45 1306.7
22.4.2024 02:30 1306.7
22.4.2024 02:15 1306.7
22.4.2024 02:00 1306.8
22.4.2024 01:45 1306.8
22.4.2024 01:30 1306.8
22.4.2024 01:15 1316.8
22.4.2024 01:00 1306.8
22.4.2024 00:45 1316.8
22.4.2024 00:30 1306.9
22.4.2024 00:15 1316.9
22.4.2024 00:00 1316.9
21.4.2024 23:45 1316.9
21.4.2024 23:30 1316.9
21.4.2024 23:15 1316.9
21.4.2024 23:00 1317
21.4.2024 22:45 1317
21.4.2024 22:30 1317
21.4.2024 22:15 1317
21.4.2024 22:00 1317.1
21.4.2024 21:45 1317.1
21.4.2024 21:30 1317.1
21.4.2024 21:15 1317.2
21.4.2024 21:00 1317.2
21.4.2024 20:45 1317.2
21.4.2024 20:30 1317.3
21.4.2024 20:15 1317.3
21.4.2024 20:00 1317.4
21.4.2024 19:45 1317.5
21.4.2024 19:30 1317.5
21.4.2024 19:15 1317.6
21.4.2024 19:00 1317.7
21.4.2024 18:45 1317.7
21.4.2024 18:30 1317.8
21.4.2024 18:15 1317.9
21.4.2024 18:00 1317.9
21.4.2024 17:45 1328
21.4.2024 17:30 1328.1
21.4.2024 17:15 1328.1
21.4.2024 17:00 1328.2
21.4.2024 16:45 1328.3
21.4.2024 16:30 1328.4
21.4.2024 16:15 1328.6
21.4.2024 16:00 1328.6
21.4.2024 15:45 1328.5
21.4.2024 15:30 1328.4
21.4.2024 15:15 1328.3
21.4.2024 15:00 1328.2
21.4.2024 14:45 1328.1
21.4.2024 14:30 1328.1
21.4.2024 14:15 1328
21.4.2024 14:00 1327.9
21.4.2024 13:45 1327.8
21.4.2024 13:30 1327.7
21.4.2024 13:15 1327.7
21.4.2024 13:00 1327.7
21.4.2024 12:45 1327.7
21.4.2024 12:30 1327.7
21.4.2024 12:15 1327.7
21.4.2024 12:00 1327.6
21.4.2024 11:45 1327.7
21.4.2024 11:30 1327.7
21.4.2024 11:15 1327.7
21.4.2024 11:00 1327.8
21.4.2024 10:45 1327.8
21.4.2024 10:30 1327.7
21.4.2024 10:15 1337.5
21.4.2024 10:00 1337.4
21.4.2024 09:45 1337.3
21.4.2024 09:30 1337.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-04-22 03:00:00UTC - HBV - 6450 - Horne_Srnie (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )