Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štúrovo
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 540 cm 540 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 610 cm 610 cm

Štúrovo - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štúrovo - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.1.2022 17:45 1062.3
26.1.2022 17:30 1052.3
26.1.2022 17:15 1052.3
26.1.2022 17:00 1052.3
26.1.2022 16:45 1052.3
26.1.2022 16:30 1052.3
26.1.2022 16:15 1052.3
26.1.2022 16:00 1042.3
26.1.2022 15:45 1052.2
26.1.2022 15:00 1042.2
26.1.2022 14:00 1042.2
26.1.2022 13:00 1042.1
26.1.2022 12:00 1042.1
26.1.2022 11:00 1032.1
26.1.2022 10:00 1032
26.1.2022 09:00 1022.1
26.1.2022 08:00 1022.1
26.1.2022 07:00 1012.1
26.1.2022 06:00 1002.1
26.1.2022 05:00 992.1
26.1.2022 04:00 982.1
26.1.2022 03:00 972.1
26.1.2022 02:00 962.1
26.1.2022 01:00 952.1
26.1.2022 00:00 952.1
25.1.2022 23:00 942.1
25.1.2022 22:00 942.1
25.1.2022 21:00 942.1
25.1.2022 20:00 942.1
25.1.2022 19:00 942
25.1.2022 18:00 942
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )