Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žiar nad Hronom
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Žiar nad Hronom - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žiar nad Hronom - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.11.2021 04:00 1194.7
29.11.2021 03:45 1194.7
29.11.2021 03:30 1194.7
29.11.2021 03:15 1204.7
29.11.2021 03:00 1194.7
29.11.2021 02:45 1184.7
29.11.2021 02:30 1194.6
29.11.2021 02:15 1194.6
29.11.2021 02:00 1194.6
29.11.2021 01:00 1194.5
29.11.2021 00:00 1194.5
28.11.2021 23:00 1184.5
28.11.2021 22:00 1184.5
28.11.2021 21:00 1154.4
28.11.2021 20:00 1144.4
28.11.2021 19:00 1144.4
28.11.2021 18:00 1134.3
28.11.2021 17:00 1124.3
28.11.2021 16:00 1124.3
28.11.2021 15:00 1124.3
28.11.2021 14:00 1124.3
28.11.2021 13:00 1124.3
28.11.2021 12:00 1114.2
28.11.2021 11:00 1114.1
28.11.2021 10:00 1124.1
28.11.2021 09:00 1124
28.11.2021 08:00 1124
28.11.2021 07:00 1134
28.11.2021 06:00 1134.1
28.11.2021 05:00 1124
28.11.2021 04:00 1134
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )