Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žiar nad Hronom
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 340 cm 340 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 380 cm 380 cm

Žiar nad Hronom - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žiar nad Hronom - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.1.2022 09:30 1120.5
27.1.2022 09:15 1120.5
27.1.2022 09:00 1130.4
27.1.2022 08:45 1120.4
27.1.2022 08:30 1120.4
27.1.2022 08:15 1120.4
27.1.2022 08:00 1120.4
27.1.2022 07:45 1120.4
27.1.2022 07:30 1130.3
27.1.2022 07:00 1130.3
27.1.2022 06:00 1130.3
27.1.2022 05:00 1120.3
27.1.2022 04:00 1100.3
27.1.2022 03:00 1100.2
27.1.2022 02:00 1100.2
27.1.2022 01:00 1110.2
27.1.2022 00:00 1120.2
26.1.2022 23:00 1100.2
26.1.2022 22:00 1100.2
26.1.2022 21:00 1100.2
26.1.2022 20:00 1100.3
26.1.2022 19:00 1100.4
26.1.2022 18:00 1100.4
26.1.2022 17:00 1110.5
26.1.2022 16:00 1090.5
26.1.2022 15:00 1100.5
26.1.2022 14:00 1110.5
26.1.2022 13:00 1110.5
26.1.2022 12:00 1110.5
26.1.2022 11:00 1110.4
26.1.2022 10:00 1100.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )