Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hrabušice
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hrabušice - Hornád

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hrabušice - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]
23.7.2024 19:15 71
23.7.2024 19:00 71
23.7.2024 18:45 71
23.7.2024 18:30 71
23.7.2024 18:15 71
23.7.2024 18:00 71
23.7.2024 17:45 71
23.7.2024 17:30 71
23.7.2024 17:15 71
23.7.2024 17:00 71
23.7.2024 16:45 71
23.7.2024 16:30 71
23.7.2024 16:15 71
23.7.2024 16:00 71
23.7.2024 15:45 71
23.7.2024 15:30 71
23.7.2024 15:15 71
23.7.2024 15:00 71
23.7.2024 14:45 71
23.7.2024 14:30 71
23.7.2024 14:15 71
23.7.2024 14:00 71
23.7.2024 13:45 71
23.7.2024 13:30 71
23.7.2024 13:15 71
23.7.2024 13:00 72
23.7.2024 12:45 72
23.7.2024 12:30 72
23.7.2024 12:15 72
23.7.2024 12:00 72
23.7.2024 11:45 72
23.7.2024 11:30 72
23.7.2024 11:15 72
23.7.2024 11:00 72
23.7.2024 10:45 72
23.7.2024 10:30 72
23.7.2024 10:15 72
23.7.2024 10:00 72
23.7.2024 09:45 72
23.7.2024 09:30 72
23.7.2024 09:15 72
23.7.2024 09:00 72
23.7.2024 08:45 72
23.7.2024 08:30 72
23.7.2024 08:15 72
23.7.2024 08:00 72
23.7.2024 07:45 72
23.7.2024 07:30 73
23.7.2024 07:15 73
23.7.2024 07:00 73
23.7.2024 06:45 73
23.7.2024 06:30 73
23.7.2024 06:15 73
23.7.2024 06:00 73
23.7.2024 05:45 73
23.7.2024 05:30 73
23.7.2024 05:15 74
23.7.2024 05:00 74
23.7.2024 04:45 74
23.7.2024 04:30 74
23.7.2024 04:15 74
23.7.2024 04:00 74
23.7.2024 03:45 75
23.7.2024 03:30 75
23.7.2024 03:15 75
23.7.2024 03:00 76
23.7.2024 02:45 76
23.7.2024 02:30 76
23.7.2024 02:15 76
23.7.2024 02:00 77
23.7.2024 01:45 77
23.7.2024 01:30 77
23.7.2024 01:15 77
23.7.2024 01:00 77
23.7.2024 00:45 77
23.7.2024 00:30 76
23.7.2024 00:15 76
23.7.2024 00:00 77
22.7.2024 23:45 77
22.7.2024 23:30 77
22.7.2024 23:15 77
22.7.2024 23:00 77
22.7.2024 22:45 77
22.7.2024 22:30 78
22.7.2024 22:15 79
22.7.2024 22:00 80
22.7.2024 21:45 80
22.7.2024 21:30 81
22.7.2024 21:15 80
22.7.2024 21:00 78
22.7.2024 20:45 74
22.7.2024 20:30 72
22.7.2024 20:15 72
22.7.2024 20:00 71
22.7.2024 19:45 70
22.7.2024 19:30 70
22.7.2024 19:15 68
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )