Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.3.2023 11:30 1746.7
23.3.2023 11:15 1736.7
23.3.2023 11:00 1746.6
23.3.2023 10:45 1746.5
23.3.2023 10:30 1736.5
23.3.2023 10:15 1736.4
23.3.2023 10:00 1736.3
23.3.2023 09:45 1746.3
23.3.2023 09:30 1746.2
23.3.2023 09:15 1746.1
23.3.2023 09:00 1746.1
23.3.2023 08:45 1746.1
23.3.2023 08:30 1746.1
23.3.2023 08:15 1746.1
23.3.2023 08:00 1746.1
23.3.2023 07:45 1746.1
23.3.2023 07:30 1746.1
23.3.2023 07:15 1746.1
23.3.2023 07:00 1746.1
23.3.2023 06:45 1746.2
23.3.2023 06:30 1746.2
23.3.2023 06:15 1736.3
23.3.2023 06:00 1736.3
23.3.2023 05:45 1736.4
23.3.2023 05:30 1736.5
23.3.2023 05:15 1736.5
23.3.2023 05:00 1736.6
23.3.2023 04:45 1736.7
23.3.2023 04:30 1736.8
23.3.2023 04:15 1736.8
23.3.2023 04:00 1736.9
23.3.2023 03:45 1737
23.3.2023 03:30 1737
23.3.2023 03:15 1737.1
23.3.2023 03:00 1737.2
23.3.2023 02:45 1737.2
23.3.2023 02:30 1737.3
23.3.2023 02:15 1737.3
23.3.2023 02:00 1737.4
23.3.2023 01:45 1737.4
23.3.2023 01:30 1737.5
23.3.2023 01:15 1737.6
23.3.2023 01:00 1737.6
23.3.2023 00:45 1737.6
23.3.2023 00:30 1737.7
23.3.2023 00:15 1737.7
23.3.2023 00:00 1737.8
22.3.2023 23:45 1737.8
22.3.2023 23:30 1737.8
22.3.2023 23:15 1737.9
22.3.2023 23:00 1737.9
22.3.2023 22:45 1737.9
22.3.2023 22:30 1737.9
22.3.2023 22:15 1738
22.3.2023 22:00 1738
22.3.2023 21:45 1738
22.3.2023 21:30 1748
22.3.2023 21:15 1738
22.3.2023 21:00 1738
22.3.2023 20:45 1738
22.3.2023 20:30 1737.9
22.3.2023 20:15 1737.9
22.3.2023 20:00 1737.9
22.3.2023 19:45 1737.9
22.3.2023 19:30 1747.8
22.3.2023 19:15 1747.8
22.3.2023 19:00 1737.8
22.3.2023 18:45 1737.7
22.3.2023 18:30 1737.7
22.3.2023 18:15 1737.7
22.3.2023 18:00 1737.7
22.3.2023 17:45 1737.7
22.3.2023 17:30 1737.7
22.3.2023 17:15 1747.6
22.3.2023 17:00 1737.6
22.3.2023 16:45 1737.6
22.3.2023 16:30 1737.5
22.3.2023 16:15 1737.5
22.3.2023 16:00 1737.4
22.3.2023 15:45 1737.4
22.3.2023 15:30 1737.4
22.3.2023 15:15 1737.3
22.3.2023 15:00 1747.3
22.3.2023 14:45 1747.3
22.3.2023 14:30 1747.3
22.3.2023 14:15 1747.4
22.3.2023 14:00 1747.4
22.3.2023 13:45 1747.3
22.3.2023 13:30 1747.3
22.3.2023 13:15 1747.3
22.3.2023 13:00 1737.3
22.3.2023 12:45 1737.2
22.3.2023 12:30 1747.1
22.3.2023 12:15 1737.1
22.3.2023 12:00 1737
22.3.2023 11:45 1737
22.3.2023 11:30 1736.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-23 09:00:00UTC - HBV - 8430 - Spisske_Vlachy (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )