Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turňa nad Bodvou
Tok:Bodva
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Turňa nad Bodvou - Bodva

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turňa nad Bodvou - Bodva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.3.2023 12:00 889.2
23.3.2023 11:45 889.1
23.3.2023 11:30 889
23.3.2023 11:15 888.9
23.3.2023 11:00 878.8
23.3.2023 10:45 878.7
23.3.2023 10:30 878.7
23.3.2023 10:15 888.6
23.3.2023 10:00 888.5
23.3.2023 09:45 888.4
23.3.2023 09:30 888.4
23.3.2023 09:15 878.3
23.3.2023 09:00 888.3
23.3.2023 08:45 888.3
23.3.2023 08:30 878.2
23.3.2023 08:15 888.2
23.3.2023 08:00 888.2
23.3.2023 07:45 878.1
23.3.2023 07:30 888.1
23.3.2023 07:15 878.1
23.3.2023 07:00 878.1
23.3.2023 06:45 878.1
23.3.2023 06:30 888.1
23.3.2023 06:15 888.2
23.3.2023 06:00 888.2
23.3.2023 05:45 878.2
23.3.2023 05:30 888.2
23.3.2023 05:15 878.3
23.3.2023 05:00 888.3
23.3.2023 04:45 888.3
23.3.2023 04:30 888.4
23.3.2023 04:15 888.4
23.3.2023 04:00 888.4
23.3.2023 03:45 888.5
23.3.2023 03:30 888.5
23.3.2023 03:15 888.5
23.3.2023 03:00 878.6
23.3.2023 02:45 888.6
23.3.2023 02:30 888.7
23.3.2023 02:15 888.7
23.3.2023 02:00 888.8
23.3.2023 01:45 878.8
23.3.2023 01:30 888.9
23.3.2023 01:15 888.9
23.3.2023 01:00 889
23.3.2023 00:45 889
23.3.2023 00:30 889.1
23.3.2023 00:15 889.2
23.3.2023 00:00 889.2
22.3.2023 23:45 889.3
22.3.2023 23:30 889.3
22.3.2023 23:15 889.4
22.3.2023 23:00 889.4
22.3.2023 22:45 889.5
22.3.2023 22:30 889.5
22.3.2023 22:15 889.6
22.3.2023 22:00 889.7
22.3.2023 21:45 889.7
22.3.2023 21:30 899.7
22.3.2023 21:15 889.8
22.3.2023 21:00 889.9
22.3.2023 20:45 889.9
22.3.2023 20:30 889.9
22.3.2023 20:15 8810
22.3.2023 20:00 8810
22.3.2023 19:45 8810.1
22.3.2023 19:30 8810.1
22.3.2023 19:15 8910.1
22.3.2023 19:00 8810.2
22.3.2023 18:45 8810.2
22.3.2023 18:30 8810.2
22.3.2023 18:15 8810.2
22.3.2023 18:00 8810.2
22.3.2023 17:45 8810.2
22.3.2023 17:30 8810.2
22.3.2023 17:15 8810.2
22.3.2023 17:00 8810.2
22.3.2023 16:45 8810.1
22.3.2023 16:30 8810.2
22.3.2023 16:15 8810.1
22.3.2023 16:00 8810.1
22.3.2023 15:45 8810.1
22.3.2023 15:30 8810
22.3.2023 15:15 8810
22.3.2023 15:00 8810
22.3.2023 14:45 889.9
22.3.2023 14:30 889.9
22.3.2023 14:15 889.8
22.3.2023 14:00 889.7
22.3.2023 13:45 889.6
22.3.2023 13:30 889.5
22.3.2023 13:15 889.4
22.3.2023 13:00 889.3
22.3.2023 12:45 889.3
22.3.2023 12:30 889.3
22.3.2023 12:15 889.2
22.3.2023 12:00 889.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-23 09:00:00UTC - HBV - 9020 - Turna_nad_Bodvou (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )