Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Meďov
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Meďov - Laborec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Meďov - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.7.2024 04:15 12919.5
13.7.2024 04:00 12919.5
13.7.2024 03:45 12919.5
13.7.2024 03:30 12919.5
13.7.2024 03:15 12919.5
13.7.2024 03:00 12919.5
13.7.2024 02:45 12919.5
13.7.2024 02:30 13019.5
13.7.2024 02:15 13019.5
13.7.2024 02:00 13019.5
13.7.2024 01:45 13019.5
13.7.2024 01:30 13019.5
13.7.2024 01:15 13019.5
13.7.2024 01:00 13019.5
13.7.2024 00:45 13019.5
13.7.2024 00:30 13019.5
13.7.2024 00:15 13019.5
13.7.2024 00:00 13019.4
12.7.2024 23:45 13019.4
12.7.2024 23:30 13019.4
12.7.2024 23:15 13019.4
12.7.2024 23:00 13019.4
12.7.2024 22:45 13019.4
12.7.2024 22:30 13019.4
12.7.2024 22:15 13019.4
12.7.2024 22:00 13019.4
12.7.2024 21:45 13019.4
12.7.2024 21:30 13019.4
12.7.2024 21:15 13019.4
12.7.2024 21:00 13019.4
12.7.2024 20:45 13019.4
12.7.2024 20:30 13019.4
12.7.2024 20:15 13019.4
12.7.2024 20:00 13019.4
12.7.2024 19:45 13019.4
12.7.2024 19:30 12919.4
12.7.2024 19:15 12919.4
12.7.2024 19:00 12919.4
12.7.2024 18:45 12919.4
12.7.2024 18:30 12919.4
12.7.2024 18:15 12919.4
12.7.2024 18:00 12919.4
12.7.2024 17:45 12919.4
12.7.2024 17:30 12919.3
12.7.2024 17:15 12919.4
12.7.2024 17:00 12919.3
12.7.2024 16:45 13019.3
12.7.2024 16:30 13019.3
12.7.2024 16:15 13019.3
12.7.2024 16:00 13019.3
12.7.2024 15:45 13019.3
12.7.2024 15:30 13019.3
12.7.2024 15:15 13019.3
12.7.2024 15:00 13019.3
12.7.2024 14:45 13019.3
12.7.2024 14:30 13019.3
12.7.2024 14:15 13019.3
12.7.2024 14:00 13019.3
12.7.2024 13:45 13019.3
12.7.2024 13:30 13019.3
12.7.2024 13:15 13019.3
12.7.2024 13:00 13019.3
12.7.2024 12:45 13019.3
12.7.2024 12:30 13019.3
12.7.2024 12:15 13019.3
12.7.2024 12:00 13019.3
12.7.2024 11:45 13019.3
12.7.2024 11:30 13019.3
12.7.2024 11:15 13019.3
12.7.2024 11:00 13019.3
12.7.2024 10:45 13019.3
12.7.2024 10:30 13019.2
12.7.2024 10:15 13019.3
12.7.2024 10:00 13019.2
12.7.2024 09:45 13019.3
12.7.2024 09:30 13019.3
12.7.2024 09:15 13019.3
12.7.2024 09:00 13019.3
12.7.2024 08:45 13019.3
12.7.2024 08:30 13019.2
12.7.2024 08:15 13019.3
12.7.2024 08:00 13019.3
12.7.2024 07:45 13019.3
12.7.2024 07:30 12919.3
12.7.2024 07:15 12919.3
12.7.2024 07:00 12919.3
12.7.2024 06:45 12919.3
12.7.2024 06:30 12919.3
12.7.2024 06:15 12919.3
12.7.2024 06:00 12919.3
12.7.2024 05:45 12919.3
12.7.2024 05:30 12919.3
12.7.2024 05:15 13019.3
12.7.2024 05:00 13019.3
12.7.2024 04:45 13019.2
12.7.2024 04:30 13019.2
12.7.2024 04:15 13019.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )