Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Streda nad Bodrogom
Tok:Bodrog
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Streda nad Bodrogom - Bodrog

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Streda nad Bodrogom - Bodrog
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.3.2023 11:15 5298.1
23.3.2023 11:00 5308.1
23.3.2023 10:45 5308.1
23.3.2023 10:30 5308.1
23.3.2023 10:15 5308.1
23.3.2023 10:00 5308.1
23.3.2023 09:45 5318.1
23.3.2023 09:30 5318.1
23.3.2023 09:15 5318
23.3.2023 09:00 5318
23.3.2023 08:45 5318
23.3.2023 08:30 5328
23.3.2023 08:15 5328
23.3.2023 08:00 5328
23.3.2023 07:45 5328
23.3.2023 07:30 5328
23.3.2023 07:15 5338
23.3.2023 07:00 5338
23.3.2023 06:45 5338
23.3.2023 06:30 5338
23.3.2023 06:15 5348
23.3.2023 06:00 5348
23.3.2023 05:45 5348
23.3.2023 05:30 5348
23.3.2023 05:15 5347.9
23.3.2023 05:00 5358
23.3.2023 04:45 5357.9
23.3.2023 04:30 5358
23.3.2023 04:15 5358
23.3.2023 04:00 5367.9
23.3.2023 03:45 5367.9
23.3.2023 03:30 5368
23.3.2023 03:15 5367.9
23.3.2023 03:00 5367.9
23.3.2023 02:45 5377.9
23.3.2023 02:30 5377.9
23.3.2023 02:15 5377.9
23.3.2023 02:00 5377.9
23.3.2023 01:45 5387.9
23.3.2023 01:30 5387.9
23.3.2023 01:15 5387.9
23.3.2023 01:00 5387.9
23.3.2023 00:45 5387.9
23.3.2023 00:30 5397.9
23.3.2023 00:15 5397.9
23.3.2023 00:00 5397.9
22.3.2023 23:45 5407.9
22.3.2023 23:30 5407.9
22.3.2023 23:15 5407.9
22.3.2023 23:00 5407.8
22.3.2023 22:45 5417.8
22.3.2023 22:30 5417.8
22.3.2023 22:15 5417.8
22.3.2023 22:00 5417.8
22.3.2023 21:45 5417.8
22.3.2023 21:30 5427.8
22.3.2023 21:15 5427.8
22.3.2023 21:00 5427.7
22.3.2023 20:45 5427.7
22.3.2023 20:30 5427.7
22.3.2023 20:15 5437.7
22.3.2023 20:00 5437.7
22.3.2023 19:45 5437.7
22.3.2023 19:30 5437.7
22.3.2023 19:15 5447.7
22.3.2023 19:00 5447.7
22.3.2023 18:45 5447.7
22.3.2023 18:30 5447.6
22.3.2023 18:15 5447.6
22.3.2023 18:00 5457.6
22.3.2023 17:45 5457.6
22.3.2023 17:30 5457.6
22.3.2023 17:15 5457.6
22.3.2023 17:00 5467.6
22.3.2023 16:45 5467.5
22.3.2023 16:30 5467.5
22.3.2023 16:15 5467.5
22.3.2023 16:00 5467.5
22.3.2023 15:45 5477.5
22.3.2023 15:30 5477.5
22.3.2023 15:15 5477.5
22.3.2023 15:00 5477.5
22.3.2023 14:45 5487.5
22.3.2023 14:30 5487.5
22.3.2023 14:15 5487.5
22.3.2023 14:00 5487.5
22.3.2023 13:45 5487.5
22.3.2023 13:30 5487.4
22.3.2023 13:15 5497.5
22.3.2023 13:00 5497.4
22.3.2023 12:45 5497.4
22.3.2023 12:30 5497.4
22.3.2023 12:15 5507.4
22.3.2023 12:00 5507.4
22.3.2023 11:45 5507.4
22.3.2023 11:30 5507.3
22.3.2023 11:15 5517.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2023-03-23 05:28:59UTC - MARS - 9670 - Streda nad Bodrogom - Bodrog (SK)
Extra: Pomocná #1

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )