Verejné prístupné informácie za rok 2009

 

 • Hydrologická ročenka povrchových vôd 2009
 • Hydrologické zhodnotenie kalendárneho roku 2009
 • Vybrané údaje o prietokoch vo vodomerných staniciach v roku 2009
 • Grafický prehľad vybraných prietokových údajov vo vodomerných staniciach v roku 2009:  
  • Mapa zhodnotenia relatívnych hodnôt priemerných ročných prietokov v roku 2009
  • Mapa zhodnotenia výskytu maximálnych prietokov v roku 2009
  • Mapa zhodnotenia výskytu minimálnych priemerných denných prietokov v roku 2009
 • Ročné spracovanie prietokov vo vybraných vodomerných staniciach v roku 2009
 • Ročné spracovanie dennej mútnosti 2009