Aktuálne informácie

METAR in Approach Colour Codes

​​

Informácie o prízemnej mape

Prízemná mapa poskytuje informácie o:
  • aktuálnych meteorologických podmienkach na vybraných letiskách v Európe vo forme tzv. farebného kódu, ktorý na základe farebnej škály, ako je uvedená v legende, vyjadruje ich vhodnosť pre priblíženie a pristátie s ohľadom na pozorované hodnoty dohľadnosti a výšky základne oblačnosti v uvedenom termíne,
  • prízemnom tlakovom poli vyjadrenom čiarami s rovnakým tlakom (izobarami) a označením stredov tlakových útvarov (L – tlaková níž, H – tlaková výš),
  • prúdení vzduchu v prízemnej vrstve vyjadrenom prúdnicami (čiarkované čiary so šípkou znázorňujúcou smer prúdenia) a farebne odlíšenou rýchlosťou prúdenia,
  • rozložení oblačných útvarov pozorovaných z družice Meteosat v infračervenom pásme (vyjadrenou v šedých odtieňoch) a
  • polohe frontov a frontálnych systémov: červenou farbou - teplý front, modrou farbou - studený front, fialovou farbou - oklúzny front a čiernou bodkovano-čiarkovanou čiarou - čiara instability.
Poznámka: Poveternostné fronty sú analyzované len v trojhodinovom kroku a voči ostatným informáciám s časovým oneskorením!