SIGMET

Letecká výstražná informácia SIGMET

Opis informácií SIGMET

SIGMET sú informácie o vybraných nebezpečných meteorologických javoch, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť leteckej prevádzky. SIGMET obsahuje informácie o výskyte alebo očakávanom výskyte:
  • búrok (TS), alebo búrok s krúpami (TSGR), ktoré sú slabo rozoznateľné (OBSC), vklinené v inej oblačnosti (EMBD), početné (FRQ) alebo zoradené do línií (SQL),
  • silnej turbulencie (SEV TURB),
  • silnej námrazy (SEV ICE),
  • silnej námrazy spôsobenej mrznúcimi zrážkami (SEV ICE (FZRA)),
  • výrazného (silného) vlnového prúdenia za orografickými prekážkami (SEV MTW),
  • silnej prachovej (SEV DS) alebo piesočnej búrky (SEV SS),
  • tropickej cyklóny (TC),
  • sopečného popola (VA) alebo
  • rádioaktívneho oblaku (RDOACT CLD).
Informácie SIGMET sa vydávajú vo forme skrátenej otvorenej reči pre príslušné FIR. Doba platnosti je max. 4 hod. (v prípade informácie SIGMET o VA až 6 hod.).

Príklad informácie SIGMET:
WSOS31 LOWW 020717
LOVV SIGMET F04 VALID 020730/020930 LOWW-
LOVV WIEN FIR SEV ICE (FZRA) FCST AT 0730Z WI N4857 E01534 - N4846
E01704 - N4749 E01733 - N4717 E01506 - N4732 E01410 - N4814 E01606 -
N4857 E01534 SFC/3000FT STNR WKN=

Keďže SIGMET obsahuje informácie o priestorovom rozložení nebezpečných javov, sú na vyššie zobrazenej mape tieto informácie pretransformované do grafickej formy. Výskyt nebezpečného javu v oblasti FIR je zvýraznený zmenou farby príslušného FIR a vymedzením konkrétnej oblasti jeho výskytu (farebne odlíšená oblasť). Obsah informácie SIGMET (jav, platnosť, vertikálny rozsah, postup a intenzita) sú zobrazené v priradenom textovom poli (vysvetlivky k rozloženiu informácií sú na obrázku vpravo dole). Ak nebolo možné SIGMET graficky interpretovať, je text informácie zobrazený vo vymedzenom poli na pravej strane obrázku.
 
Obrázok s informáciami SIGMET sa aktualizuje vždy na začiatku alebo konci platnosti niektorej informácie SIGMET vo FIR na Slovensku (LZBB), Poľsku (EPWW), Česku (LKAA), Rakúsku (LOVV), Maďarsku (LHCC) a Ukrajine (UKLV), t. j. aktuálnosť informácií SIGMET z ostatných oblastí je potrebné overiť iným spôsobom, napr. telefonicky na čísle +421 2 4857 42 63.