KONFERENCIA  MLADÝCH  ODBORNÍKOV v roku 2020


Slovenský hydrometeorologický ústav
v spolupráci s: International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Slovenská meteorologická spoločnosť, Interreg Danube Transnational Programme – DAREFFORT Project PP5, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

organizuje

online vedeckú konferenciu mladých odborníkov s medzinárodnou účasťou v odboroch:  meteorológia,  klimatológia  a  kvalita  ovzdušia,  hydrológia  a  vodné hospodárstvo dňa:  12. novembra 2020 (štvrtok).
   
 

Partneri konferencie:
  
Slovenský hydrometeorologický ústav
International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Slovenská meteorologická spoločnosť
Interreg Danube Transnational Programme - DAREFFORT Project PP5
Global Water Partnership Central and Eastern Europe
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností