Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kopčany
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Kopčany - Morava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kopčany - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]
3.10.2023 20:00 16
3.10.2023 19:45 16
3.10.2023 19:30 16
3.10.2023 19:15 16
3.10.2023 19:00 16
3.10.2023 18:45 16
3.10.2023 18:30 16
3.10.2023 18:15 16
3.10.2023 18:00 16
3.10.2023 17:45 16
3.10.2023 17:30 17
3.10.2023 17:15 17
3.10.2023 17:00 17
3.10.2023 16:45 17
3.10.2023 16:30 17
3.10.2023 16:15 17
3.10.2023 16:00 17
3.10.2023 15:45 17
3.10.2023 15:30 17
3.10.2023 15:15 17
3.10.2023 15:00 17
3.10.2023 14:45 17
3.10.2023 14:30 18
3.10.2023 14:15 18
3.10.2023 14:00 17
3.10.2023 13:45 17
3.10.2023 13:30 18
3.10.2023 13:15 18
3.10.2023 13:00 18
3.10.2023 12:45 18
3.10.2023 12:30 18
3.10.2023 12:15 18
3.10.2023 12:00 18
3.10.2023 11:45 17
3.10.2023 11:30 17
3.10.2023 11:15 17
3.10.2023 11:00 17
3.10.2023 10:45 17
3.10.2023 10:30 17
3.10.2023 10:15 17
3.10.2023 10:00 17
3.10.2023 09:45 17
3.10.2023 09:30 17
3.10.2023 09:15 17
3.10.2023 09:00 17
3.10.2023 08:45 17
3.10.2023 08:30 17
3.10.2023 08:15 17
3.10.2023 08:00 17
3.10.2023 07:45 16
3.10.2023 07:30 16
3.10.2023 07:15 16
3.10.2023 07:00 16
3.10.2023 06:45 16
3.10.2023 06:30 16
3.10.2023 06:15 16
3.10.2023 06:00 16
3.10.2023 05:45 16
3.10.2023 05:30 16
3.10.2023 05:15 16
3.10.2023 05:00 16
3.10.2023 04:45 16
3.10.2023 04:30 16
3.10.2023 04:15 16
3.10.2023 04:00 16
3.10.2023 03:45 15
3.10.2023 03:30 15
3.10.2023 03:15 15
3.10.2023 03:00 15
3.10.2023 02:45 15
3.10.2023 02:30 15
3.10.2023 02:15 15
3.10.2023 02:00 15
3.10.2023 01:45 15
3.10.2023 01:30 15
3.10.2023 01:15 15
3.10.2023 01:00 15
3.10.2023 00:45 15
3.10.2023 00:30 15
3.10.2023 00:15 15
3.10.2023 00:00 15
2.10.2023 23:45 15
2.10.2023 23:30 15
2.10.2023 23:15 15
2.10.2023 23:00 15
2.10.2023 22:45 15
2.10.2023 22:30 15
2.10.2023 22:15 15
2.10.2023 22:00 15
2.10.2023 21:45 15
2.10.2023 21:30 15
2.10.2023 21:15 15
2.10.2023 21:00 15
2.10.2023 20:45 15
2.10.2023 20:30 15
2.10.2023 20:15 16
2.10.2023 20:00 16
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )