Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobotište
Tok:Teplica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Sobotište - Teplica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobotište - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.2.2023 01:45 753.9
2.2.2023 01:30 753.9
2.2.2023 01:15 763.9
2.2.2023 01:00 763.9
2.2.2023 00:45 754
2.2.2023 00:30 754
2.2.2023 00:15 764
2.2.2023 00:00 754.1
1.2.2023 23:45 754.1
1.2.2023 23:30 754.1
1.2.2023 23:15 764.2
1.2.2023 23:00 754.2
1.2.2023 22:45 754.2
1.2.2023 22:30 764.2
1.2.2023 22:15 764.2
1.2.2023 22:00 764.2
1.2.2023 21:45 764.2
1.2.2023 21:30 764.2
1.2.2023 21:15 764.2
1.2.2023 21:00 764.2
1.2.2023 20:45 764.2
1.2.2023 20:30 764.2
1.2.2023 20:15 764.2
1.2.2023 20:00 764.2
1.2.2023 19:45 764.2
1.2.2023 19:30 764.2
1.2.2023 19:15 764.2
1.2.2023 19:00 754.2
1.2.2023 18:45 754.2
1.2.2023 18:30 754.2
1.2.2023 18:15 754.2
1.2.2023 18:00 744.2
1.2.2023 17:45 744.2
1.2.2023 17:30 734.2
1.2.2023 17:15 734.2
1.2.2023 17:00 734.2
1.2.2023 16:45 724.2
1.2.2023 16:30 724.2
1.2.2023 16:15 714.2
1.2.2023 16:00 714.2
1.2.2023 15:45 714.2
1.2.2023 15:30 714.2
1.2.2023 15:15 704.2
1.2.2023 15:00 704.2
1.2.2023 14:45 704.1
1.2.2023 14:30 704.1
1.2.2023 14:15 704.2
1.2.2023 14:00 704.2
1.2.2023 13:45 704.1
1.2.2023 13:30 704.1
1.2.2023 13:15 704
1.2.2023 13:00 704
1.2.2023 12:45 704.1
1.2.2023 12:30 704.1
1.2.2023 12:15 704
1.2.2023 12:00 704
1.2.2023 11:45 694
1.2.2023 11:30 694
1.2.2023 11:15 694
1.2.2023 11:00 694
1.2.2023 10:45 693.9
1.2.2023 10:30 693.9
1.2.2023 10:15 693.9
1.2.2023 10:00 693.8
1.2.2023 09:45 693.8
1.2.2023 09:30 693.7
1.2.2023 09:15 693.7
1.2.2023 09:00 693.8
1.2.2023 08:45 693.8
1.2.2023 08:30 693.8
1.2.2023 08:15 693.8
1.2.2023 08:00 693.8
1.2.2023 07:45 693.8
1.2.2023 07:30 693.8
1.2.2023 07:15 693.8
1.2.2023 07:00 693.9
1.2.2023 06:45 693.8
1.2.2023 06:30 693.9
1.2.2023 06:15 693.9
1.2.2023 06:00 693.9
1.2.2023 05:45 693.9
1.2.2023 05:30 693.9
1.2.2023 05:15 693.9
1.2.2023 05:00 693.9
1.2.2023 04:45 693.9
1.2.2023 04:30 693.9
1.2.2023 04:15 693.9
1.2.2023 04:00 693.9
1.2.2023 03:45 693.9
1.2.2023 03:30 693.9
1.2.2023 03:15 693.9
1.2.2023 03:00 693.9
1.2.2023 02:45 694
1.2.2023 02:30 694
1.2.2023 02:15 693.9
1.2.2023 02:00 693.9
1.2.2023 01:45 693.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )