Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobotište
Tok:Teplica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Sobotište - Teplica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobotište - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 15:30 672.9
5.12.2023 15:15 672.8
5.12.2023 15:00 672.8
5.12.2023 14:45 672.8
5.12.2023 14:30 672.7
5.12.2023 14:15 672.7
5.12.2023 14:00 672.7
5.12.2023 13:45 672.6
5.12.2023 13:30 672.6
5.12.2023 13:15 672.6
5.12.2023 13:00 672.5
5.12.2023 12:45 672.5
5.12.2023 12:30 672.4
5.12.2023 12:15 672.4
5.12.2023 12:00 672.4
5.12.2023 11:45 672.3
5.12.2023 11:30 672.3
5.12.2023 11:15 672.2
5.12.2023 11:00 672.2
5.12.2023 10:45 672.2
5.12.2023 10:30 672.2
5.12.2023 10:15 672.1
5.12.2023 10:00 672.1
5.12.2023 09:45 672.1
5.12.2023 09:30 672.1
5.12.2023 09:15 672.1
5.12.2023 09:00 672.1
5.12.2023 08:45 672.1
5.12.2023 08:30 672.1
5.12.2023 08:15 672
5.12.2023 08:00 672.1
5.12.2023 07:45 672.1
5.12.2023 07:30 672.1
5.12.2023 07:15 672
5.12.2023 07:00 672.1
5.12.2023 06:45 672.1
5.12.2023 06:30 672
5.12.2023 06:15 672
5.12.2023 06:00 672
5.12.2023 05:45 672
5.12.2023 05:30 672
5.12.2023 05:15 672
5.12.2023 05:00 672
5.12.2023 04:45 672
5.12.2023 04:30 672
5.12.2023 04:15 672
5.12.2023 04:00 672
5.12.2023 03:45 672
5.12.2023 03:30 672.1
5.12.2023 03:15 672.1
5.12.2023 03:00 672.1
5.12.2023 02:45 672.1
5.12.2023 02:30 672.1
5.12.2023 02:15 672.1
5.12.2023 02:00 672.2
5.12.2023 01:45 672.1
5.12.2023 01:30 672.2
5.12.2023 01:15 672.2
5.12.2023 01:00 672.2
5.12.2023 00:45 672.2
5.12.2023 00:30 672.2
5.12.2023 00:15 672.3
5.12.2023 00:00 672.3
4.12.2023 23:45 672.3
4.12.2023 23:30 672.3
4.12.2023 23:15 672.3
4.12.2023 23:00 672.3
4.12.2023 22:45 672.3
4.12.2023 22:30 672.3
4.12.2023 22:15 672.3
4.12.2023 22:00 672.4
4.12.2023 21:45 672.3
4.12.2023 21:30 672.4
4.12.2023 21:15 672.4
4.12.2023 21:00 672.4
4.12.2023 20:45 672.4
4.12.2023 20:30 672.4
4.12.2023 20:15 672.4
4.12.2023 20:00 672.4
4.12.2023 19:45 672.5
4.12.2023 19:30 672.5
4.12.2023 19:15 672.5
4.12.2023 19:00 672.5
4.12.2023 18:45 672.5
4.12.2023 18:30 672.5
4.12.2023 18:15 672.6
4.12.2023 18:00 672.6
4.12.2023 17:45 672.6
4.12.2023 17:30 672.6
4.12.2023 17:15 672.6
4.12.2023 17:00 672.6
4.12.2023 16:45 672.6
4.12.2023 16:30 672.6
4.12.2023 16:15 672.6
4.12.2023 16:00 672.6
4.12.2023 15:45 672.6
4.12.2023 15:30 672.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 09:00:00UTC - HBV - 5025 - Sobotiste (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )