Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Sobotište
Tok:Teplica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Sobotište - Teplica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Sobotište - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
24.6.2022 23:45 5920.5
24.6.2022 23:30 5920.6
24.6.2022 23:15 5920.6
24.6.2022 23:00 5920.6
24.6.2022 22:45 5920.6
24.6.2022 22:30 5920.7
24.6.2022 22:15 5920.7
24.6.2022 22:00 5920.7
24.6.2022 21:45 5920.8
24.6.2022 21:00 5920.9
24.6.2022 20:00 5920.9
24.6.2022 19:00 6020.9
24.6.2022 18:00 6020.7
24.6.2022 17:00 6020.5
24.6.2022 16:00 6020.3
24.6.2022 15:00 6020
24.6.2022 14:00 6019.6
24.6.2022 13:00 6019.1
24.6.2022 12:00 6018.6
24.6.2022 11:00 6018.2
24.6.2022 10:00 6018
24.6.2022 09:00 6017.7
24.6.2022 08:00 6017.7
24.6.2022 07:00 6017.9
24.6.2022 06:00 6018.1
24.6.2022 05:00 6018.4
24.6.2022 04:00 6018.8
24.6.2022 03:00 6019.1
24.6.2022 02:00 6019.4
24.6.2022 01:00 6019.7
24.6.2022 00:00 6020
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )