Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Záhorská Ves
Tok:Morava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 430 cm 430 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 490 cm 490 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Záhorská Ves - Morava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Záhorská Ves - Morava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.5.2022 13:00 5021.1
25.5.2022 12:45 5021
25.5.2022 12:30 5021
25.5.2022 12:15 5020.9
25.5.2022 12:00 5020.9
25.5.2022 11:45 5020.9
25.5.2022 11:30 5020.8
25.5.2022 11:15 5020.8
25.5.2022 11:00 5020.8
25.5.2022 10:00 5020.7
25.5.2022 09:00 5020.7
25.5.2022 08:00 5020.8
25.5.2022 07:00 5020.9
25.5.2022 06:00 5021
25.5.2022 05:00 5021.2
25.5.2022 04:00 5021.3
25.5.2022 03:00 5021.5
25.5.2022 02:00 5021.6
25.5.2022 01:00 5021.7
25.5.2022 00:00 5021.8
24.5.2022 23:00 5021.8
24.5.2022 22:00 5121.9
24.5.2022 21:00 5121.9
24.5.2022 20:00 5222
24.5.2022 19:00 5221.9
24.5.2022 18:00 5222
24.5.2022 17:00 5222
24.5.2022 16:00 5322
24.5.2022 15:00 5321.9
24.5.2022 14:00 5221.5
24.5.2022 13:00 5321.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )