Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Devín - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.12.2021 14:30 1844.1
8.12.2021 14:15 1844
8.12.2021 14:00 1854.1
8.12.2021 13:45 1854
8.12.2021 13:30 1854
8.12.2021 13:15 1854
8.12.2021 13:00 1884
8.12.2021 12:45 1864
8.12.2021 12:30 1864
8.12.2021 12:00 1863.9
8.12.2021 11:00 1863.9
8.12.2021 10:00 1873.9
8.12.2021 09:00 1914
8.12.2021 08:00 1914
8.12.2021 07:00 1914
8.12.2021 06:00 1914.1
8.12.2021 05:00 1924.1
8.12.2021 04:00 1924.2
8.12.2021 03:00 1934.2
8.12.2021 02:00 1944.2
8.12.2021 01:00 1954.3
8.12.2021 00:00 1954.3
7.12.2021 23:00 1954.3
7.12.2021 22:00 1944.3
7.12.2021 21:00 1954.3
7.12.2021 20:00 1964.3
7.12.2021 19:00 1954.3
7.12.2021 18:00 1954.4
7.12.2021 17:00 1954.4
7.12.2021 16:00 1964.4
7.12.2021 15:00 1964.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )