Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bratislava
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 650 cm 650 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 750 cm 750 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm 850 cm

Bratislava - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bratislava - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.9.2023 19:15 29118.7
29.9.2023 19:00 29218.7
29.9.2023 18:45 29218.7
29.9.2023 18:30 29218.7
29.9.2023 18:15 29218.7
29.9.2023 18:00 29218.7
29.9.2023 17:45 29218.7
29.9.2023 17:30 29318.7
29.9.2023 17:15 29418.7
29.9.2023 17:00 29518.7
29.9.2023 16:45 29418.7
29.9.2023 16:30 29518.7
29.9.2023 16:15 29518.7
29.9.2023 16:00 29418.7
29.9.2023 15:45 29618.7
29.9.2023 15:30 29518.7
29.9.2023 15:15 29418.6
29.9.2023 15:00 29418.6
29.9.2023 14:45 29418.6
29.9.2023 14:30 29518.5
29.9.2023 14:15 29518.5
29.9.2023 14:00 29518.5
29.9.2023 13:45 29418.4
29.9.2023 13:30 29418.4
29.9.2023 13:15 29418.3
29.9.2023 13:00 29418.3
29.9.2023 12:45 29618.2
29.9.2023 12:30 29618.2
29.9.2023 12:15 29618.2
29.9.2023 12:00 29518.1
29.9.2023 11:45 29518.1
29.9.2023 11:30 29518
29.9.2023 11:15 29518
29.9.2023 11:00 29618
29.9.2023 10:45 29717.9
29.9.2023 10:30 29617.9
29.9.2023 10:15 29617.8
29.9.2023 10:00 29617.8
29.9.2023 09:45 29617.8
29.9.2023 09:30 29617.8
29.9.2023 09:15 29617.7
29.9.2023 09:00 29517.7
29.9.2023 08:45 29617.7
29.9.2023 08:30 29617.7
29.9.2023 08:15 29717.7
29.9.2023 08:00 29717.7
29.9.2023 07:45 29917.7
29.9.2023 07:30 29717.7
29.9.2023 07:15 29717.7
29.9.2023 07:00 29717.7
29.9.2023 06:45 29617.7
29.9.2023 06:30 29717.7
29.9.2023 06:15 29717.7
29.9.2023 06:00 29717.7
29.9.2023 05:45 29717.7
29.9.2023 05:30 29417.7
29.9.2023 05:15 29617.7
29.9.2023 05:00 29617.7
29.9.2023 04:45 29617.8
29.9.2023 04:30 29617.8
29.9.2023 04:15 29717.8
29.9.2023 04:00 29717.8
29.9.2023 03:45 29617.8
29.9.2023 03:30 29517.9
29.9.2023 03:15 29517.9
29.9.2023 03:00 29517.9
29.9.2023 02:45 29517.9
29.9.2023 02:30 29518
29.9.2023 02:15 29518
29.9.2023 02:00 29518
29.9.2023 01:45 29518.1
29.9.2023 01:30 29518.1
29.9.2023 01:15 29618.1
29.9.2023 01:00 29518.2
29.9.2023 00:45 29518.2
29.9.2023 00:30 29618.2
29.9.2023 00:15 29418.2
29.9.2023 00:00 29518.3
28.9.2023 23:45 29618.3
28.9.2023 23:30 29618.3
28.9.2023 23:15 29618.4
28.9.2023 23:00 29718.4
28.9.2023 22:45 29518.4
28.9.2023 22:30 29418.5
28.9.2023 22:15 29518.5
28.9.2023 22:00 29518.5
28.9.2023 21:45 29518.6
28.9.2023 21:30 29518.6
28.9.2023 21:15 29518.6
28.9.2023 21:00 29618.6
28.9.2023 20:45 29518.6
28.9.2023 20:30 29518.7
28.9.2023 20:15 29518.7
28.9.2023 20:00 29518.7
28.9.2023 19:45 29518.7
28.9.2023 19:30 29618.7
28.9.2023 19:15 29618.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
ELEMIR - 2023-09-29 15:10:04UTC (orig:2023-09-29 06:33:32UTC) - MARS - 5140 - Bratislava - Dunaj (SK)
Extra: Kopírovaná + AU k 17:10

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )