Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čadca
Tok:Kysuca
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Čadca - Kysuca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čadca - Kysuca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.6.2022 06:45 818.9
27.6.2022 06:30 819
27.6.2022 06:15 819
27.6.2022 06:00 819
27.6.2022 05:45 819.1
27.6.2022 05:30 819.2
27.6.2022 05:15 819.3
27.6.2022 05:00 819.4
27.6.2022 04:45 819.6
27.6.2022 04:00 819.9
27.6.2022 03:00 820.4
27.6.2022 02:00 820.9
27.6.2022 01:00 821.4
27.6.2022 00:00 922
26.6.2022 23:00 922.7
26.6.2022 22:00 923.5
26.6.2022 21:00 924.3
26.6.2022 20:00 1025.1
26.6.2022 19:00 1025.6
26.6.2022 18:00 1026.2
26.6.2022 17:00 1026.4
26.6.2022 16:00 1125.9
26.6.2022 15:00 1125.4
26.6.2022 14:00 1224.3
26.6.2022 13:00 1223.2
26.6.2022 12:00 1221.9
26.6.2022 11:00 1320.6
26.6.2022 10:00 1419.4
26.6.2022 09:00 1418.4
26.6.2022 08:00 1518.1
26.6.2022 07:00 1318.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )