Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čadca
Tok:Kysuca
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Čadca - Kysuca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame. Priebeh vodnej hladiny môže byť v zimnom období ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čadca - Kysuca
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.1.2022 08:30 13
27.1.2022 08:15 13
27.1.2022 08:00 13
27.1.2022 07:45 13
27.1.2022 07:30 13
27.1.2022 07:15 13
27.1.2022 07:00 13
27.1.2022 06:45 13
27.1.2022 06:30 13
27.1.2022 06:00 13
27.1.2022 05:00 13
27.1.2022 04:00 13
27.1.2022 03:00 13
27.1.2022 02:00 13
27.1.2022 01:00 13
27.1.2022 00:00 13
26.1.2022 23:00 13
26.1.2022 22:00 14
26.1.2022 21:00 14
26.1.2022 20:00 14
26.1.2022 19:00 14
26.1.2022 18:00 14
26.1.2022 17:00 14
26.1.2022 16:00 14
26.1.2022 15:00 14
26.1.2022 14:00 14
26.1.2022 13:00 14
26.1.2022 12:00 13
26.1.2022 11:00 13
26.1.2022 10:00 13
26.1.2022 09:00 13
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )