Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Horovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Horovce - Ondava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Horovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]
23.3.2023 11:30 34
23.3.2023 11:15 34
23.3.2023 11:00 34
23.3.2023 10:45 34
23.3.2023 10:30 34
23.3.2023 10:15 34
23.3.2023 10:00 34
23.3.2023 09:45 34
23.3.2023 09:30 34
23.3.2023 09:15 34
23.3.2023 09:00 34
23.3.2023 08:45 34
23.3.2023 08:30 34
23.3.2023 08:15 34
23.3.2023 08:00 34
23.3.2023 07:45 34
23.3.2023 07:30 34
23.3.2023 07:15 34
23.3.2023 07:00 34
23.3.2023 06:45 34
23.3.2023 06:30 34
23.3.2023 06:15 34
23.3.2023 06:00 34
23.3.2023 05:45 34
23.3.2023 05:30 34
23.3.2023 05:15 34
23.3.2023 05:00 34
23.3.2023 04:45 34
23.3.2023 04:30 34
23.3.2023 04:15 34
23.3.2023 04:00 34
23.3.2023 03:45 34
23.3.2023 03:30 34
23.3.2023 03:15 34
23.3.2023 03:00 34
23.3.2023 02:45 34
23.3.2023 02:30 34
23.3.2023 02:15 34
23.3.2023 02:00 34
23.3.2023 01:45 34
23.3.2023 01:30 34
23.3.2023 01:15 34
23.3.2023 01:00 34
23.3.2023 00:45 34
23.3.2023 00:30 34
23.3.2023 00:15 34
23.3.2023 00:00 34
22.3.2023 23:45 34
22.3.2023 23:30 34
22.3.2023 23:15 34
22.3.2023 23:00 34
22.3.2023 22:45 34
22.3.2023 22:30 34
22.3.2023 22:15 34
22.3.2023 22:00 34
22.3.2023 21:45 34
22.3.2023 21:30 34
22.3.2023 21:15 34
22.3.2023 21:00 34
22.3.2023 20:45 34
22.3.2023 20:30 33
22.3.2023 20:15 33
22.3.2023 20:00 33
22.3.2023 19:45 33
22.3.2023 19:30 33
22.3.2023 19:15 33
22.3.2023 19:00 33
22.3.2023 18:45 33
22.3.2023 18:30 33
22.3.2023 18:15 34
22.3.2023 18:00 34
22.3.2023 17:45 35
22.3.2023 17:30 35
22.3.2023 17:15 35
22.3.2023 17:00 35
22.3.2023 16:45 35
22.3.2023 16:30 35
22.3.2023 16:15 35
22.3.2023 16:00 34
22.3.2023 15:45 34
22.3.2023 15:30 34
22.3.2023 15:15 34
22.3.2023 15:00 34
22.3.2023 14:45 34
22.3.2023 14:30 34
22.3.2023 14:15 34
22.3.2023 14:00 34
22.3.2023 13:45 34
22.3.2023 13:30 34
22.3.2023 13:15 34
22.3.2023 13:00 34
22.3.2023 12:45 34
22.3.2023 12:30 34
22.3.2023 12:15 34
22.3.2023 12:00 34
22.3.2023 11:45 34
22.3.2023 11:30 34
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-03-23 03:00:00UTC - HBV - 9650 - Horovce (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )