Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorov

Sieť fenologických staníc

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

MONITOROVACIA SIEŤ

Mapy územného rozloženia staníc sledovaní rôznych rastlinných druhov tohto subsystému sú v "Mape fenologických staníc" a súradnice staníc spolu s indikatívmi sú v "Zozname fenologických staníc". Stanice delíme na skupiny, pozorujúce všeobecnú fenológiu (V), poľné plodiny (P) a ovocné dreviny a vinič (O). Tieto skratky sú použité aj v tabuľkách popisujúcich staničnú sieť, pozorované fázy a druhy.

SUBJEKTY POZOROVANIA A POZOROVANÉ FÁZY

Bližšia identifikácia metodiky pozorovania je v tabuľkách "Pozorované veličiny v sieti fenologických staníc", "Pozorované fenologické fázy" a "Pozorované fenologické druhy".

Pozorovanými subjektmi sú nasledovné rastlinné druhy :
  • kultúrne poľné plodiny - pšenica ozimná a jarná, raž ozimná, jačmeň ozimný a jarný, ovos siaty, kukurica na zrno a na siláž, zemiaky, repa cukrová, hrach siaty, repka ozimná, slnečnica ročná, mak siaty, lucerna siata, ďatelina lúčna
  • kultúrne ovocné dreviny - jabloň a hruška - letné, jesenné a zimné odrody, čerešňa - skoré a neskoré odrody, višňa, slivka, marhuľa, broskyňa, orech vlašský, ríbezľa červená, vinič hroznorodý
  • lesné dreviny - smrek obyčajný, jedľa biela, borovica lesná, smrekovec opadavý, buk lesný, dub letný a zimný, javor horský, lipa malolistá, breza previsnutá, jelša lepkavá, jarabina vtáčia, hrab obyčajný, jaseň štíhly, borovica horská
  • ostatné dreviny - pagaštan konský, lieska obyčajná, vŕba rakytová, drieň obyčajný, slivka trnková, hloh obyčajný, orgován obyčajný, baza čierna, agát biely, ruža šípová, ostružina malinová, brusnica čučoriedková a obyčajná, vres obyčajný
  • byliny - snežienka jarná, podbeľ liečivý, veternica hájna, záružlie močiarne, konvalinka voňavá, králik biely, jesienka obyčajná
Pozorovanými fázami sú:

sejba, vzchádzanie, pučanie púčikov, začiatok zalisťovania alebo prvé listy, prvé májové výhonky, prvý pár pravých listov, odnožovanie, steblovanie alebo prvé kolienko, zapojenie v riadkoch a medzi riadkami, klasenie, začiatok kvitnutia alebo prvé kvety, plné kvitnutie alebo všeobecné kvitnutie, zrelosť - mliečna, mliečno- vosková, zelená, žltá, zberová, plná, prvé zrelé plody alebo začiatok zrelosti plodov, všeobecná zrelosť plodov, zber, letné žltnutie listov, začiatok žltnutia a všeobecné žltnutie listov, začiatok a koniec opadu listov

Metódy spracovania fenologických údajov pozostávajú z priebežnej revízie (formálna a logická kontrola) a ukladania údajov do databázy KMIS.

POZOROVANÉ VELIČINY V SIETI FENOLOGICKÝCH STANÍC
Názov skupiny Pozorovacia
metóda
Priestorová
identifikácia
Frekvencia
pozorovania
všeobecná
fenológia V
vizuálne
pozorovanie
celoplošné
pozorovanie
daných
fenologických
fáz na
vybraných
rastlinných
druhoch
mesačný interval
poľné plodiny P týždenný interval
ovocné dreviny
a vinič O
2-3 týždenný interval
v prvej polovici a
päťtýždenný interval
v druhej polovici
vegetačného obdobia
lesná
fenológia L
v prvej polovici
vegetačného obdobia
dvojtýždenný interval,
v druhej polovici v
mesačnom intervale