Kontakt

Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry

Kontaktné adresy

RNDr. Pavol Pindják
(vedúci oddelenia Meteorologické siete)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel: +2 59415422
E-mail: pavol.pindjak@shmu.sk