Ročné správy

Záverečné ročné správy radiačného monitoringu

Výsledky monitoringu sú pravidelne štatisticky spracúvané a uverejňované v podobe záverečných ročných správ

 •  
  • Súhrnná správa Rádioaktivita ŽP 2000 - 2002
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2003
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2004
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2005
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2006
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2007
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2008
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2009
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2010
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2011
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2012
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2013
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2014
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2015
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2016
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2017
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2018
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2019
  • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2020