Ročné správy

Záverečné ročné správy radiačného monitoringu

Výsledky monitoringu sú pravidelne štatisticky spracúvané a uverejňované v podobe záverečných ročných správ

 • Súhrnná správa Rádioaktivita ŽP 2000 - 2002
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2003
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2004
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2005
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2006
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2007
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2008
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2009
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2010
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2011
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2012
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2013
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2014
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2015
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2016
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2017
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2018
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2019
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2020
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2021
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2022
 • Záverečná správa Rádioaktivita ŽP 2023