Výstupy zo systému

Výstupy zo systému, prístupové práva

Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší

 • Výstupy podľa typu
  • prehľad meraní v tabuľkovej forme,
  • prehľad meraní v grafe,
  • prehľad meraní v mape,
  • analytické výstupy,
  • umiestnenie súborov na ftp-serveroch,
  • výstupy z databázy podľa zadania zákazníkov.
 • Výstupy zo siete SHMÚ podľa prístupových práv
  • denné priemery z vybraných miest pre teletext STV,
  • mesačné štatistiky pre Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete,
  • 10-minútové dáta on-line pre zmluvných partnerov (Úrad jadrového dozoru, Armáda SR, Radiation Warning Centre Vienna, Meteoslužba Maďarskej republiky),
  • 2-hodinové priemery pre European Commission Joint Research Centre, Ispra,
  • mesačné štatistiky pre tlač,
  • denné priemery na svetelných informačných tabuliach o životnom prostredí,
  • dátové výstupy pre študentov a diplomantov,
  • výstupy podľa požiadaviek MŽP SR,
  • výstupy na podklade zákona o slobodnom prístupe k informáciam.
 • Výstupy z dát zmluvných partnerov
  • Dáta, ktoré do radiačnej databázy prichádzajú od partnerov na základe zmluvnej vzájomnej výmeny dát, je možné poskytovať len s ich súhlasom.

Aerosoly

 • Výstupy podľa typu
  • prehľad meraní v tabuľkovej forme,
  • prehľad meraní v tabuľkovej forme za jeden zdroj alebo ročný report,
  • prehľad meraní v grafe,
  • analytické výstupy,
  • výstupy z databázy podľa zadania zákazníkov,
  • ľubovoľný výstup podľa požiadavky dosiahnuteľný prostriedkami SQL jazyka.
 • Výstupy zo siete SHMÚ podľa prístupových práv
  • denné priemery z vybraných miest pre teletext STV,
  • výsledky pre Štátne zdravotné ústavy a Ústav preventívnej a klinickej medicíny,
  • výsledky pre Slovenské ústredie radičnej monitorovacej siete
  • dátové výstupy pre študentov a diplomantov,
  • výstupy podľa požiadaviek MŽP SR,
  • výstupy na podklade zákona o slobodnom prístupe k informáciám.