Kontaktné údaje

Kontakty

Informácie súvisiace s radiačným monitoringom SHMÚ možno získať na adrese:

Ing. Terézia Melicherová
odbor Meteorologické siete
SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava 37
Tel.: 02/59 415 445
e-mail: Terezia.Melicherova@shmu.sk