Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Banskobystrický kraj

ro BB iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zlou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls
 
Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banskobystrický Banská Bystrica 508454 Badín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508438 Banská Bystrica ORKO 3 PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021);
BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021)
Lokálne kúreniská, cestná doprava 
Banskobystrický Banská Bystrica 508519 Čerín   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508543 Dolná Mičiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508616 Hiadeľ   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508632 Horná Mičiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508641 Horné Pršany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508659 Hrochoť   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508713 Kordíky   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 557277 Kynceľová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508748 Ľubietová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 580244 Malachov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508781 Môlča ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508861 Podkonice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508918 Poniky ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508942 Priechod   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508969 Riečka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508977 Sebedín-Bečov   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 508985 Selce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509001 Slovenská Ľupča   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509019 Staré Hory ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509027 Strelníky   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509035 Špania Dolina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Bystrica 509060 Tajov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516627 Banská Belá   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516643 Banská Štiavnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 517143 Podhorie   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 517178 Prenčov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Banská Štiavnica 516597 Svätý Anton   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508446 Bacúch   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508462 Beňuš ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508489 Braväcovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508497 Brezno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 557251 Bystrá ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508527 Čierny Balog ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508535 Dolná Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508608 Heľpa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508624 Horná Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508667 Hronec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508705 Jasenie ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508772 Michalová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508811 Mýto pod Ďumbierom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508845 Osrblie ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508853 Podbrezová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508870 Pohorelá ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508888 Pohronská Polhora   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508900 Polomka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 508934 Predajná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509043 Šumiac ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509051 Telgárt ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509086 Valaská ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509094 Vaľkovňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Brezno 509124 Závadka nad Hronom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518263 Detva   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518271 Detvianska Huta   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518379 Dúbravy   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518450 Horný Tisovník   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518468 Hriňová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 511510 Látky   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 511731 Podkriváň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Detva 518921 Vígľaš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518212 Bzovík   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518417 Hontianske Nemce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518557 Krupina   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Krupina 518735 Sebechleby   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511226 Ábelová   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511234 Belina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557315 Biskupice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511251 Boľkovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 558273 Bulhary ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511293 Buzitka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511323 Čakanovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511331 Čamovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511358 Divín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511366 Dobroč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511391 Fiľakovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511404 Fiľakovské Kováče ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557331 Gregorova Vieska   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511421 Halič   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511439 Holiša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511463 Jelšovec   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511480 Kalonda ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511374 Kotmanová   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511528 Lehôtka   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511544 Lipovany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511552 Lovinobaňa   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511218 Lučenec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511579 Lupoč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511609 Mašková   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 580309 Mikušovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511625 Mučín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511641 Mýtna   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511668 Nitra nad Ipľom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511676 Nové Hony ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511692 Panické Dravce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511714 Pinciná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511722 Pleš ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511749 Podrečany   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511781 Prša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511790 Radzovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511803 Rapovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511811 Ratka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511838 Ružiná   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511846 Stará Halič   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511854 Šávoľ ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511862 Šiatorská Bukovinka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511871 Šíd ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511897 Šurice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511901 Točnica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511919 Tomášovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511927 Trebeľovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557340 Trenč   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511943 Tuhár   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 511994 Veľká nad Ipľom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 512010 Veľké Dravce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Lučenec 557307 Vidiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511269 Breznička ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511315 Cinobaňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511340 České Brezovo   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 514900 Hrnčiarska Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 514918 Hrnčiarske Zalužany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511471 Kalinovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511498 Kokava nad Rimavicou   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511595 Málinec   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511617 Mládzovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511684 Ozdín   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511765 Poltár ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511820 Rovňany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 515591 Sušany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 511978 Uhorské   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 580317 Utekáč   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Poltár 512001 Veľká Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514675 Držkovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514721 Gemer ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 514756 Gemerská Ves   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525677 Gemerské Teplice   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525685 Gemerský Sad   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525766 Hucín   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525774 Chyžné ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525791 Jelšava ORKO 3 PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022);
PM
2,5: (2019, 2021, 2022);
BaP: (2019 – 2022)
Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525812 Kameňany   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525901 Licince   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525928 Lubeník ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525944 Magnezitovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 580384 Mokrá Lúka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525987 Muráň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 525995 Muránska Dlhá Lúka   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526011 Muránska Lehota   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515256 Otročok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526118 Rákoš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515370 Ratková ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515400 Ratkovské Bystré   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526142 Revúca ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526151 Revúcka Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526258 Sirk ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515523 Skerešovo   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515612 Tornaľa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 526321 Turčok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Revúca 515833 Žiar ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557757 Abovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514501 Barca ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514519 Bátka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514535 Belín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514543 Blhovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514551 Bottovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514594 Cakov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514608 Čerenčany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514616 Čierny Potok ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514624 Číž ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514632 Dolné Zahorany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514641 Dražice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514659 Drienčany   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514667 Drňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514683 Dubno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514691 Dubovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557919 Dulovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514713 Figa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514730 Gemerček ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514764 Gemerské Dechtáre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557889 Gemerské Michalovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514781 Gemerský Jablonec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514799 Gortva ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514811 Hajnáčka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514829 Hnúšťa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514837 Hodejov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514845 Hodejovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514861 Hostice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514870 Hostišovce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514888 Hrachovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514926 Hrušovo   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514934 Hubovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514942 Husiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514951 Chanava ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514969 Chrámec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514985 Ivanice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514993 Janice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515001 Jesenské ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515019 Jestice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515027 Kaloša ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515035 Kesovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515043 Klenovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515060 Konrádovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515078 Kráľ ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515108 Kružno ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515132 Lenartovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515141 Lenka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515183 Martinová ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515230 Nová Bašta ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515248 Orávka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515264 Ožďany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515281 Pavlovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515299 Petrovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515353 Radnovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557854 Rakytník ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557765 Riečka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515426 Rimavská Baňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515442 Rimavská Seč ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 514462 Rimavská Sobota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515451 Rimavské Brezovo ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515469 Rimavské Janovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515493 Rumince ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515540 Stará Bašta ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515566 Stránska ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515582 Studená ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515604 Sútor ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515621 Šimonovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515639 Širkovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515655 Štrkovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515663 Tachty ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515680 Tisovec ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515698 Tomášovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515701 Uzovská Panica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515795 Valice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515710 Včelince ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515728 Večelkov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515736 Veľké Teriakovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515744 Veľký Blh ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515752 Vieska nad Blhom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515779 Vlkyňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557901 Vyšné Valice ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515817 Zádor ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 557927 Zacharovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Rimavská Sobota 515841 Žíp ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515892 Bušince   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515914 Čeláre   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515965 Dolná Strehová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516040 Hrušov ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516058 Chrastince   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516104 Kleňany ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516112 Koláre   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516147 Kováčovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516163 Ľuboriečka   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516171 Malá Čalomija   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516210 Modrý Kameň   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516252 Obeckov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516261 Olováry   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516295 Pôtor   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516317 Príbelce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516376 Sklabiná   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516384 Slovenské Ďarmoty   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516406 Stredné Plachtince   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516490 Veľké Zlievce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 515850 Veľký Krtíš   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516520 Vinica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516538 Vrbovka   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516546 Záhorce   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Veľký Krtíš 516571 Želovce   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518166 Babiná ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518191 Breziny ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518221 Bzovská Lehôtka ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518298 Dobrá Niva ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518506 Kováčová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518662 Očová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518689 Pliešovce ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518727 Sása ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518760 Sielnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518808 Sliač   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Zvolen 518158 Zvolen ORKO 3   Lokálne kúreniská, cestná doprava
Banskobystrický Zvolen 518972 Zvolenská Slatina ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 581607 Brehy ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516759 Hodruša-Hámre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516805 Horné Hámre ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 516830 Hronský Beňadik   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517062 Malá Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517097 Nová Baňa ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517232 Rudno nad Hronom ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517291 Tekovská Breznica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517330 Veľká Lehota ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517356 Voznica ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517381 Žarnovica ORKO 3 BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žarnovica 517399 Župkov   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516767 Hliník nad Hronom   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516791 Horná Ždaňa   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516821 Hronská Dúbrava   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516881 Jastrabá   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516970 Kremnica   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517038 Lovčica-Trubín ORKO 3   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 599336 Lutila   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517135 Pitelová   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517186 Prestavlky   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517216 Repište   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517267 Stará Kremnička   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517313 Trnavá Hora   2   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 517364 Vyhne   1   Lokálne kúreniská 
Banskobystrický Žiar nad Hronom 516589 Žiar nad Hronom   2   Lokálne kúreniská