Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Košický kraj
 
TT ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Košický kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls

Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košický Gelnica 526509 Gelnica   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 526541 Helcmanovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543187 Jaklovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543233 Kluknava   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543241 Kojšov   1   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543322 Margecany   1   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543365 Mníšek nad Hnilcom   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543373 Nálepkovo   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543501 Richnava   1   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543551 Smolnícka Huta ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543560 Smolník ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543659 Švedlár   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 543683 Úhorná ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 526631 Závadka   2   Lokálne kúreniská
Košický Gelnica 526649 Žakarovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 521329 Debraď ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 559873 Dvorníky-Včeláre ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 521396 Hačava ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 521949 Rudník ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 522244 Zlatá Idka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice - okolie 522252 Žarnov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice II 599841 Košice-Šaca ORKO 3   Priemysel
Košický Košice-okolie 521141 Bačkovík   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521183 Bidovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521191 Blažice   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521205 Bohdanovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521213 Boliarov   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521281 Čakanovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521302 Čečejovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521337 Drienovec ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521345 Družstevná pri Hornáde   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521353 Ďurďošík   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521361 Ďurkov   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 518123 Háj ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521493 Jasov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521523 Kecerovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521574 Košická Belá   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521671 Medzev ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521698 Moldava nad Bodvou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521728 Nižná Kamenica   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521787 Nováčany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521892 Poproč ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521914 Rankovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 521957 Ruskov   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522007 Slanec   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522040 Svinica   2   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522074 Štós ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522091 Trsťany   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 559784 Turňa nad Bodvou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522147 Veľká Ida ORKO 3 PM10: (2019,2021,2022);
PM2,5:  (2019, 2021, 2022);
BaP:  (2009 – 2021, 2022)
Priemysal, lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 522180 Vyšná Kamenica   1   Lokálne kúreniská
Košický Košice-okolie 582093 Vyšný Medzev ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525545 Betliar ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525561 Bôrka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 514578 Bretka   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 560022 Brzotín ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525596 Čierna Lehota   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525600 Čoltovo   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 560031 Čučma   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525626 Dlhá Ves   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525634 Dobšiná   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525642 Drnava ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525651 Gemerská Hôrka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 514748 Gemerská Panica   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525669 Gemerská Poloma ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525693 Gočaltovo   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525707 Gočovo   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525723 Henckovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525731 Honce   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525740 Hrhov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525758 Hrušov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 560049 Jovice   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525821 Kečovo   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525839 Kobeliarovo   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525847 Koceľovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525855 Kováčová ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525863 Krásnohorská Dlhá Lúka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525871 Krásnohorské Podhradie ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 560065 Kružná   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525898 Kunova Teplica   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525910 Lipovník ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525936 Lúčka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525961 Meliata   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526045 Nižná Slaná   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526053 Ochtiná   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526061 Pača ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526070 Pašková   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526096 Plešivec ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526126 Rakovnica   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526134 Rejdová   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526177 Rochovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526185 Roštár   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526193 Rozložná   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 525529 Rožňava ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526207 Rožňavské Bystré   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526215 Rudná ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526223 Silica   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526240 Silická Jablonica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526266 Slavec   1   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526282 Slavošovce   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526312 Štítnik ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526339 Vlachovo   2   Lokálne kúreniská
Košický Rožňava 526347 Vyšná Slaná   2   Lokálne kúreniská
Košický Sobrance 522457 Hlivištia   1   Lokálne kúreniská
Košický Sobrance 523038 Ruský Hrabovec   1   Lokálne kúreniská
Košický Sobrance 523089 Sobrance   2   Lokálne kúreniská
Košický Sobrance 523305 Vyšná Rybnica   1   Lokálne kúreniská
Košický Sobrance 523321 Vyšné Remety   1   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526398 Betlanovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526436 Bystrany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526533 Harichovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526576 Hnilčík   2   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526592 Hrabušice   2   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543152 Chrasť nad Hornádom ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543161 Iliašovce   1   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543268 Krompachy ORKO 3 BaP: Krompachy, SNP (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543331 Markušovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543489 Poráč   1   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543535 Slovinky ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 560154 Smižany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 526355 Spišská Nová Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543594 Spišské Vlachy ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Spišská Nová Ves 543713 Vítkovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528170 Borša   1   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528447 Kráľovský Chlmec   2   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528471 Kuzmice   1   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528544 Malé Trakany   1   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528684 Pribeník   2   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 543756 Slovenské Nové Mesto   1   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 528099 Trebišov   1   Lokálne kúreniská
Košický Trebišov 543896 Veľké Trakany   1   Lokálne kúreniská