Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Nitriansky kraj
 
TT ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Nitriansky kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls

Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Nitriansky Komárno 501140 Hurbanovo   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Komárno 501204 Kolárovo   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Komárno 501026 Komárno   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Komárno 501280 Nesvady   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502073 Bielovce   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502120 Čaka   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 555843 Čata   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502154 Demandice   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502189 Dolné Semerovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502227 Farná   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502278 Horné Semerovce   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502324 Hronovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502367 Ipeľské Úľany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502375 Ipeľský Sokolec ORKO 3   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502383 Jabloňovce   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502448 Kubáňovo   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502456 Kukučínov   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502031 Levice   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502499 Lontov   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502511 Málaš   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502600 Nýrovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502626 Pastovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502642 Plášťovce ORKO 3 PM10 (2022); 
PM2,5 (2022); 
BaP  (2022)
Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502651 Plavé Vozokany   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502677 Pohronský Ruskov   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502693 Pukanec   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502707 Rybník   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502723 Sazdice   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502731 Sikenica   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502782 Šahy ORKO 3   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502821 Tekovské Lužany   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502910 Veľké Ludince   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502928 Veľké Turovce   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502944 Vyškovce nad Ipľom   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Levice 502987 Želiezovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nitra 545589 Cabaj-Čápor   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nitra 500933 Vráble   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503037 Bajtava   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503088 Bíňa   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503185 Gbelce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503207 Chľaba   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503231 Kamenica nad Hronom   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503274 Kolta   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503312 Leľa   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503355 Malé Kosihy   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503525 Salka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503592 Šurany   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Nové Zámky 503649 Zemné   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Šaľa 503932 Neded   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Šaľa 503991 Selice   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Šaľa 504165 Vlčany   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Topoľčany 556149 Krušovce   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Topoľčany 505374 Prašice   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Topoľčany 505510 Súlovce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 500283 Hostie   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 500364 Jedľové Kostoľany   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 517305 Tekovské Nemce   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 500828 Topoľčianky   2   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 500836 Velčice   1   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 500968 Zlaté Moravce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Nitriansky Zlaté Moravce 582816 Žitavany   1   Lokálne kúreniská