Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Prešovský kraj
 
TT ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Prešovský kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls

Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Prešovský Bardejov 519006 Bardejov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519189 Gerlachov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519324 Kľušov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519375 Koprivnica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519464 Kurov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519481 Lenartov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519553 Lukov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519570 Malcov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Bardejov 519791 Snakov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520004 Humenné   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520331 Kamenica nad Cirochou   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 528803 Košarovce   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520454 Ľubiša   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520462 Lukačovce   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520624 Papín   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520250 Rokytov pri Humennom   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520926 Udavské   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Humenné 520977 Veľopolie   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523607 Krížová Ves   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523623 Lendak   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523682 Ľubica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523712 Matiašovce   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523798 Rakúsy   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 523828 Spišská Belá   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 524000 Veľká Lomnica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Kežmarok 524085 Výborná   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 526401 Bijacovce   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 526428 Buglovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 526461 Doľany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 526479 Domaňovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 526487 Dravce   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543179 Jablonov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543276 Kurimany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543292 Levoča ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543578 Spišské Podhradie ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543608 Spišský Hrhov ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543624 Spišský Štvrtok   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Levoča 543691 Uloža ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Medzilaborce 520101 Čabiny   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Medzilaborce 520471 Medzilaborce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Medzilaborce 520691 Radvaň nad Laborcom   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Medzilaborce 520993 Volica   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Poprad 523518 Hranovnica   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Poprad 523631 Liptovská Teplička   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Poprad 523879 Spišský Štiavnik   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Poprad 524026 Vernár   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Poprad 524093 Vydrník   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524158 Abranovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524263 Bzenov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524352 Drienov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524468 Hermanovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524506 Chmeľov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524531 Chminianske Jakubovany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524581 Janov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524638 Kendice   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524662 Kokošovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 518590 Ľubotice ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524883 Mirkovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 525014 Petrovany   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 525022 Podhorany   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 524140 Prešov ORKO 3   Lokálne kúreniská, cestná doprava
Prešovský Prešov 525073 Radatice   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 525111 Rokycany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 525294 Terňa   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Prešov 525405 Veľký Šariš ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524204 Bodovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524239 Brezovica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524247 Brezovička   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524379 Dubovica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524557 Jakovany   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524573 Jakubovany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524603 Jarovnice   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524689 Krivany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524824 Ľutina   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524921 Nižný Slavkov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 524981 Ostrovany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525006 Pečovská Nová Ves   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525049 Poloma   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525090 Ražňany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525146 Sabinov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525316 Torysa   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Sabinov 525375 Uzovský Šalgov   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520039 Belá nad Cirochou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520161 Dlhé nad Cirochou   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520209 Hostovice   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520365 Klenová   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520438 Ladomirov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520551 Nová Sedlica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520641 Pčoliné   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520802 Snina ORKO 3   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520829 Stakčín   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520918 Ubľa   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 520934 Ulič   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 521051 Zboj   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Snina 521108 Zemplínske Hámre   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526673 Čirč   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526711 Haligovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526762 Jakubany   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526843 Lesnica   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526878 Ľubotín   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526941 Orlov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526959 Plaveč   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 526967 Plavnica   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 527025 Sulín   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 527041 Šarišské Jastrabie   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stará Ľubovňa 527076 Veľký Lipník   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Stropkov 527840 Stropkov   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Svidník 519197 Giraltovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Svidník 519391 Kračúnovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Svidník 527696 Okrúhle   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Svidník 527751 Radoma   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 544078 Banské   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 544094 Bystré   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 544213 Hanušovce nad Topľou   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 528960 Pavlovce   1   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 529222 Vechec   2   Lokálne kúreniská
Prešovský Vranov nad Topľou 529265 Zámutov   2   Lokálne kúreniská