Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Trnavský kraj
 
TT ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Trnavský kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls
 
Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Trnavský Dunajská Streda 501484 Blahová   1   Lokálne kúreniská 
Trnavský Dunajská Streda 501824 Okoč   1   Lokálne kúreniská 
Trnavský Dunajská Streda 501522 Veľký Meder   1   Lokálne kúreniská 
Trnavský Dunajská Streda 502022 Zlaté Klasy   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Galanta 503835 Jelka   1   Lokálne kúreniská 
Trnavský Galanta 504050 Šoporňa   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Hlohovec 507130 Jalšové   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Hlohovec 507202 Koplotovce   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Hlohovec 507521 Sasinkovo   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Piešťany 506991 Drahovce   1   Lokálne kúreniská 
Trnavský Piešťany 507466 Prašník   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Piešťany 507491 Ratnovce   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Piešťany 507563 Sokolovce   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Senica 504238 Borský Mikuláš   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Senica 504653 Podbranč   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Senica 504891 Šaštín-Stráže   2   Lokálne kúreniská 
Trnavský Trnava 506893 Dechtice   2   Lokálne kúreniská