Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia)
určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023

Trenčiansky kraj
 
TN ro iro legenda

Rizikové obce boli určené metodikou Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová:  Metóda integrovaného posúdenia obcí vzhľadom na riziko nepriaznivej kvality ovzdušia, Slovenský Hydrometeorologický ústav, 2023.

Poznámka: S výškou rizikového stupňa stúpa závažnosť ohrozenia zhoršenou kvalitou ovzdušia. Obce s rizikovým stupňom 0 nie sú vyznačené na mape ani vymenovane v tabuľkách.

Zoznam obcí určený  Metódou integrovaného posúdenia pre Trenčiansky kraj

Povinnosť vypracovať Program na zlepšenie kvality ovzdušia vzniká tým zónam a aglomeráciám, na území ktorých sa nachádza aspoň jedna obec s rizikovým stupňom 3. V tomto zmysle zodpovedajú obce s rizikovým stupňom 3 oblastiam riadenia kvality ovzdušia. Opatrenia na zníženie emisií však musia byť vykonané vo všetkých obciach takto vyčlenenej zóny, ktorých rizikový stupeň je 2 alebo 3, v ideálnom prípade aj v obciach s rizikovým stupňom 1.

Zoznam obcí vo formate .xls
 
Kraj Okres IDN4 Obec ORKO Rank Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 542822 Dežerice   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 542849 Dolné Naštice   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 543080 Krásna Ves   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 543136 Kšinná   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505072 Malá Hradná   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505331 Pečeňany   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505412 Prusy   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505447 Ruskovce   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505552 Šišov   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 545651 Veľké Držkovce   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505684 Veľké Hoste   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505790 Zlatníky   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 505811 Žitná-Radiša   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 582301 Bohunice   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 512885 Bolešov   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513091 Horná Poruba   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513156 Ilava   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513253 Košeca   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513351 Košecké Podhradie   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513296 Ladce   2   Lokálne kúreniská, priemysel
Trenčiansky Ilava 513385 Mikušovce   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513598 Pruské   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Ilava 513865 Zliechov   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504254 Brestovec   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504262 Brezová pod Bradlom ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 506079 Hrašné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504424 Jablonka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 506141 Kostolné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504467 Košariská ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 506150 Krajné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504581 Myjava   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 506419 Podkylava ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504661 Polianka ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504688 Poriadie ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504696 Priepasné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504793 Rudník ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504866 Stará Myjava ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Myjava 504971 Vrbovce   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 505871 Bošáca   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 505897 Bzince pod Javorinou   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 505901 Čachtice   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506061 Hrachovište ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506125 Kočovce   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506184 Lubina ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506265 Moravské Lieskové   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506303 Nová Bošáca   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506427 Podolie ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506524 Stará Turá ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 506630 Vaďovce ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 542733 Bošany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 580449 Brodzany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 542962 Hradište ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 543004 Chynorany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 543047 Klátova Nová Ves   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 543055 Kolačno   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 505170 Nadlice   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 505463 Skačany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 505722 Veľké Uherce   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Partizánske 505803 Žabokreky nad Nitrou   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 512915 Brvnište ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 512966 Dolná Mariková ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513008 Domaniža   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 557510 Hatné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513083 Horná Mariková ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513172 Jasenica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 557552 Klieština ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513466 Papradno ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513474 Plevník-Drienové ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 512842 Považská Bystrica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513563 Prečín   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513601 Pružina   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513687 Stupné ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 518913 Sverepec   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Považská Bystrica 513741 Udiča ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513911 Bystričany ORKO 3   Lokálne kúreniská, priemysel
Trenčiansky Prievidza 513920 Cigeľ ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513938 Čavoj   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513946 Čereňany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513954 Diviacka Nová Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513962 Diviaky nad Nitricou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513997 Handlová ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514004 Horná Ves ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 557714 Jalovec ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514063 Kamenec pod Vtáčnikom ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514080 Kľačno   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514128 Lazany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514136 Lehota pod Vtáčnikom ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514179 Malá Čausa ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514209 Nedožery-Brezany   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514225 Nitrianske Pravno   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514233 Nitrianske Rudno ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514241 Nitrianske Sučany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514250 Nitrica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514268 Nováky   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514284 Opatovce nad Nitrou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514292 Oslany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514306 Podhradie ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514322 Poruba   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 513881 Prievidza ORKO 3 BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514357 Ráztočno ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514373 Sebedražie   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514411 Tužina   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514420 Valaská Belá   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514438 Veľká Čausa ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Prievidza 514454 Zemianske Kostoľany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 512851 Beluša ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 512940 Dohňany ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 512958 Dolná Breznica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 557692 Horná Breznica   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513300 Lazy pod Makytou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513318 Lednica   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513326 Lednické Rovne   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513334 Lúky ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513342 Lysá pod Makytou ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513377 Mestečko   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513407 Mojtín   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 557447 Nimnica ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513610 Púchov ORKO 3 BaP (2022) Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 557471 Streženice ORKO 3   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513776 Visolaje   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 557498 Vydrná   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 513814 Záriečie   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Púchov 500348 Zubák   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505854 Bobot   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505935 Dolná Poruba   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505943 Dolná Súča   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505960 Drietoma   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505978 Dubodiel   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506010 Horná Súča   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506036 Horné Srnie   1   Lokálne kúreniská, priemysel
Trenčiansky Trenčín 506087 Chocholná-Velčice   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506168 Krivosúd-Bodovka   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 545686 Melčice-Lieskové   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506231 Mníchova Lehota   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506273 Motešice   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506281 Nemšová   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506290 Neporadza   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 546682 Skalka nad Váhom   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506508 Soblahov   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506559 Trenčianska Teplá   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506591 Trenčianske Jastrabie   1   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 545741 Trenčianske Stankovce   2   Lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 505820 Trenčín ORKO 3   Cestná doprava, lokálne kúreniská
Trenčiansky Trenčín 506648 Veľká Hradná   2   Lokálne kúreniská