Teória:

Hlavný dokument:

Teoretické základy monitoringu a radiačnej ochranyPrílohy:

Usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva radónom v pobytových priestoroch

RNDr. Helena Cabáneková, PhD., Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD. (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

 

Monitorovanie radiačnej situácie v ČSSR po havárii v Černobyle a prijaté opatrenia na ochranu obyvateľstva

RNDr. Helena Cabáneková, PhD., Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD. (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) 

Aktivity SHMÚ pri riešení následkov havárie JE Černobyľ na území Československa

Ing. Štefan Škulec, CSc.