Verejne prístupné informácie 2020

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2020

 • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
 • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
 • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
 • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
 • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
 • Mapa 6: Koncentrácie uhľovodíkov - PrAIU, PAU a PrAU
 • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2020
 • Mapa 8: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2020
 • Mapa 9: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2020 - hodnotenie podľa prahových hodnôt
 • Mapa 10: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2020 - hodnotenie podľa prahových hodnôt
Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2019-2020
 • Mapa 1: Mapa pozorovacích objektov 2019 a 2020 s oblasťami Žitného ostrova
 • Mapa 2: Maximálne koncentrácie NO3- v rokoch 2019 a 2020 pre vrty do 15 m
 • Mapa 3: Maximálne koncentrácie NH4+ v rokoch 2019 a 2020 pre vrty do 15 m
 • Mapa 4: Maximálne koncentrácie celkového Fe v rokoch 2019 a 2020 pre vrty do 15 m
 • Mapa 5: Maximálne koncentrácie stopových prvkov v rokoch 2019 a 2020 pre vrty do 15 m
 • Mapa 6: Maximálne koncentrácie ChSKMn v rokoch 2019 a 2020 pre vrty do 15 m
 • Mapa 7: Maximálne koncentrácie pesticídov v rokoch 2019 a 2020
 • Mapa 8: Maximálne koncentrácie uhľovodíkov PrAIU, PAU, PrAU v rokoch 2019 a 2020