Ročné správy kvality podzemných vôd

Správy kvality podzemných vôd na Slovensku:

Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2010
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2011
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2012
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2013
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2014
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2015
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2016
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2017
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2018
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2019
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2020
Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2021

Správy kvality podzemných vôd Žitného ostrova:

Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2009-2010
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2011-2012
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2013-2014
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2015-2016
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2017-2018
Kvalita podzemných vôd Žitného ostrova v rokoch 2019-2020

Správy vodohospodárskej bilancie kvality podzemnej vody:

Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2008
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2009
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2010
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2011
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2012
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2013
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2014
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2015
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2016
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2017
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2018
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2019
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2020
Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR v roku 2021