Verejne prístupné informácie 2010

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2010

 • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
 • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
 • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
 • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
 • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
 • Mapa 6: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2010
 • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2010
Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2009-2010
 • Mapa 1: Mapa pozorovacích objektov 2009 a 2010 s oblasťami Žitného ostrova
 • Mapa 2: Maximálne koncentrácie NO3- v rokoch 2009 a 2010 pre vrty do 15 m
 • Mapa 3: Maximálne koncentrácie NH4+ v rokoch 2009 a 2010 pre vrty do 15 m
 • Mapa 4: Maximálne koncentrácie celkového Fe v rokoch 2009 a 2010 pre vrty do 15 m
 • Mapa 5: Maximálne koncentrácie stopových prvkov v rokoch 2009 a 2010 pre vrty do 15 m
 • Mapa 6: Maximálne koncentrácie ChSKMn v rokoch 2009 a 2010 pre vrty do 15 m
 • Mapa 7: Maximálne koncentrácie pesticídov v rokoch 2009 a 2010