Verejne prístupné informácie 2018

Verejne prístupné informácie

Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku v roku 2018

 • Mapa 1: Koncentrácie Fe a Mn
 • Mapa 2: Koncentrácie SO42- a Cl-
 • Mapa 3: Koncentrácie dusíkatých látok
 • Mapa 4: Koncentrácie stopových prvkov
 • Mapa 5: Koncentrácie pesticídov
 • Mapa 6: Koncentrácie uhľovodíkov - PrAIU, PAU a PrAU
 • Mapa 7: Kvalita podzemných vôd v kvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2018
 • Mapa 8: Kvalita podzemných vôd v predkvartérnych útvaroch na Slovensku v roku 2018
Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Žitnom ostrove v roku 2017-2018
 • Mapa 1: Mapa pozorovacích objektov 2017 a 2018 s oblasťami Žitného ostrova
 • Mapa 2: Maximálne koncentrácie NO3- v rokoch 2017 a 2018 pre vrty do 15 m
 • Mapa 3: Maximálne koncentrácie NH4+ v rokoch 2017 a 2018 pre vrty do 15 m
 • Mapa 4: Maximálne koncentrácie celkového Fe v rokoch 2017 a 2018 pre vrty do 15 m
 • Mapa 5: Maximálne koncentrácie stopových prvkov v rokoch 2017 a 2018 pre vrty do 15 m
 • Mapa 6: Maximálne koncentrácie ChSKMn v rokoch 2017 a 2018 pre vrty do 15 m
 • Mapa 7: Maximálne koncentrácie pesticídov v rokoch 2017 a 2018
 • Mapa 8: Maximálne koncentrácie uhľovodíkov PrAIU, PAU, PrAU v rokoch 2017 a 2018